An féidir liom Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh fad is atá mé dícháilithe ó thiomáint?

Féadfaidh duine atá dícháilithe undergo a driving theory test in respect of the categories AM or BW.

Persons seeking a test in the higher categories (Truck, Bus, CPC, ADI) an tástáil a dhéanamh ach nuair atá ceadúnas tiomána bailí acu i gcatagóir B agus, dá réir sin, ní féidir leo an tástáil a dhéanamh nuair atá siad dícháilithe.

Maidir le daoine ar éirigh leo pas a fháil sa tástáil teoirice i gcatagóirí AM nó BW le linn dóibh a bheith dícháilithe d'fhéadfaí go nglacfaí ina dhiaidh sin leis an deimhniú má chuirtear é ar fáil laistigh den tréimhse bhailíochta agus i dteannta le hiarratas bailí ar cheadúnas foghlaimeora.

Má theastaíonn tuilleadh soiléirithe uait tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin RSA.