CINNTIGH GO DTUIGEANN TÚ AGUS CUIR IN ÁIRITHE DO

Tástáil Teoirice Tiomána-Bus nó Trucail

Cuir do Thástáil Teoirice Tiomána in áirithe: Bus nó Trucail

The Official Driver Theory Test Ireland Learning App for iOS and AndroidIs muide an t-aon soláthraí d'ábhair oifigiúla athbhreithnithe atá faofa ag an RSA. Using the official revision materials gives you the best chance of passing first time! You can also read more about the official Driver Theory Test Learning App.

Please be advised that it is your responsibility to book the correct Theory Test category as this cannot be changed at the Test Centre or when sitting your Test online.

Láithreacha na nIonad Tástála

Tá breis is daichead láthair ar fud Phoblacht na hÉireann inar féidir an Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh. Is féidir leat an tIonad Tástála a oireann duit a roghnú. 

Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad – beidh tú in ann d'Ionad Tástála féin a roghnú agus féachaint ar na hamanna coinne atá ar fáil ann faoi láthair tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

Féach ar liosta iomlán de láithreacha agus seoltaí na nIonad Tástála: Léarscáil de Láithreacha Ionaid Tástála DTT (PDF, 3mb).

Má theastaíonn cúnamh uait nó roghanna saoráidí teanga déan tagairt le do thoil dár Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .

Tabhair faoi deara, mura dtugann tú aitheantas ceart leat nach mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh agus nach bhfaighidh tú táille do thástála ar ais. We ask that you please arrive 30 minutes ahead of your test time to allow for your check-in process.

Ní ghlacfaimid ach le ceann amháin de na cineálacha aitheantais seo a leanas (Cóip chrua amháin - níl fótachóip/pictiúir aitheantais inghlactha):

 • Cárta Seirbhisí Poiblí (le grianghraf)
 • Pas (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta amháin nó uasmhéid de dhá mhí déag as feidhm)
 • Cárta Pas Éireannach (atá dóigh mhaith air)
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta ó Bhallstáit AE/LEE nó ón Eilvéis
 • Ceadúnas foghlaimeora Éireannach catagóir B (Carr) nó catagóir A (Gluaisrothar) nó Láncheadúnas tiomána (bailí agus i riocht maith - bain úsáid as,le do thoil, an leathanach oifigiúil NDLS seo chun bailíocht do Cheadúnais nó Cead Foghlaimeora a sheiceáil)
 • Irish Travel Document (for more information see the Citizens Information website)
 • Current Ukraine driving licence

Catagóir Tástála C & D

Chomh maith leis an riachtanas aitheantais a bhfuil sonraí ina leith thuasluaite, ní mór d'iarrthóirí ar Chatagóir Tástála Bus (D) & Trucaile (C) an méid seo a leanas a thabhairt leo freisin:

 • A full current Category B Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)

 • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D (más infheidhme)
 • A full current Category C or D Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)(if applicable)
 • Cinntigh go leanann tú na treoracha go beacht nuair a bhíonn do chuid sonraí á n-iontráil agat i rith an phróisis áirithinte.
 • Ní mór duit a chinntiú go n-úsáideann tú d'ainm iomlán mar atá le feiceáil ar d'Aitheantas nuair a bhíonn do thástáil á cur in áirithe agat.
 • Ní mór go mbeadh litriú an ainm ar an aitheantas lena bhfuil do thástáil á cur in áirithe agat cosúil leis an litriú ar d'ainm ar an Aitheantas a chuirfidh tú ar fáil san ionad tástála.
 • Ní mór do gach iarrthóir a Aitheantas a chur ar fáil le roinnt catagóirí tástála a dteastaíonn breis ID lena n-aghaidh, féach ar Chéim 3: Seiceáil Riachtanais ID
 • Má theastaíonn Cúnamh nó roghanna áiseanna teanga uait, féach ar an roinn dar teideal Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .
 • Tabhair faoi deara: Ní mór d'iarrthóirí úsáid a bhaint as seoladh in Éirinn nuair a bhíonn a scrúdú á sceidealú acu. Ní bheidh cead ag iarrthóirí a bhfuil úsáid bainte acu as seoladh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann chun a scrúdú a sceidealú tástáil a dhéanamh agus ní bhfaighidh siad a dtáille ar ais. (Chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Foghlaimeora nó Ceadúnas Tiomána Éireannach, caithfidh iarrthóirí cruthúnas ar sheoladh i bPoblacht na hÉireann a sholáthar)

Nuair a bheidh na céimeanna atá riachtanach chun do Thástáil Teoirice Tiomána a sceidealú léite go cúramach agat, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus do thástáil a chur in áirithe i bhfíor-am agus deimhniú a fháil láithreach ar an scáileán agus ar ríomhphost/i litir.

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur náisiúnach den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó den Eilvéis thú, nó go bhfuil cead cónaithe agat fanacht in Éirinn le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Cad iad na costais?

Ainm Scrúdú na Tástála Teoirice Tiomána (DTT)Táille Tástála
C (Trucail) €72.00
D (Bus) €72.00
CD (Trucail agus Bus le chéile) €84.00

Cuir do Thástáil Teoirice Tiomána in áirithe: Bus nó Trucail