TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Riachtanais Aitheantais

Cad iad na Riachtanais Aitheantais le haghaidh Tástálacha Teoiricie Tiomána?

We ask that you please arrive 30 minutes ahead of your test time to allow for your check-in process. We will le ceann de na foirmeacha aitheantais a leanas (Cóip chrua amháin - níl fótachóip/pictiúir aitheantais inghlactha):

All Test Categories

 • Cárta Seirbhisí Poiblí (le grianghraf)
 • Pas (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta amháin nó uasmhéid de dhá mhí déag as feidhm)
 • Cárta Pas Éireannach (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta, nach bhfuil caite agus atá dóigh mhaith air)
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta ó Bhallstáit AE/LEE nó ón Eilvéis
 • Ceadúnas foghlaimeora Éireannach catagóir B (Carr) nó catagóir A (Gluaisrothar) nó Láncheadúnas tiomána (bailí agus i riocht maith).
 • Irish Travel Document (for more information see the Citizens Information website)
 • Current Ukraine driving licence

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

You must be able to prove that you are a national of the European Union, European Economic Area or Switzerland or Ukraine, or have leave to remain in Ireland to be eligible to apply for a learner permit or driving licence.

Léigh full list of documents which can be accepted as evidence of residency entitlement to apply for a learner permit or driving licence.

Catagóir Tástála C & D

Chomh maith leis an riachtanas aitheantais a bhfuil sonraí ina leith thuasluaite, ní mór d'iarrthóirí ar Chatagóir Tástála Bus (D) & Trucaile (C) an méid seo a leanas a thabhairt leo freisin:

 • A full current Category B Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)
 • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D (más infheidhme)
 • A full current Category C or D Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)(if applicable)

Test Category CPC Bus or Truck Case Study exam

Chomh maith leis an riachtanas aitheantais a bhfuil sonraí ina leith thuasluaite, ní mór d'iarrthóirí ar Chatagóir Tástála Bus (D) & Trucaile (C) an méid seo a leanas a thabhairt leo freisin:

 • A full current Category B Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)
 • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D (más infheidhme)
 • A full current Category C or D Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)(if applicable)