Tástáil Teoirice Tiomána Oifigiúil an RSA

ESDS - Caighdeán Tiomána Seirbhísí Éigeandála

Maidir le Tástáil Teoirice ESDS

Seasann ESDS do Chaighdeán Tiomána Seirbhísí Éigeandála – caighdeán tiomána do thiománaithe Seirbhísí éigeandála.

Is féidir le tiománaithe seirbhísí éigeandála ainmnithe a oibríonn do na heagraíochtaí seo a leanas a chruthaíonn Painéal ESDS (a raibh baint acu le forbairt an chaighdeáin) an tástáil a dhéanamh:

 • An Garda Síochána
 • Cumann na bPríomh-Oifigeach Dóiteáin
 • An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandála
 • Seirbhís Phríosúin na hÉireann
 • Óglaigh na hÉireann
 • Cosaint Shibhialta
 • An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil
 • Garda Cósta na hÉireann
 • Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Is féidir le tiománaithe atá ainmnithe ag na hEagraíochtaí Éigeandála Deonacha agus Príobháideacha an tástáil a dhéanamh chomh maith.

Céard é cuspóir ESDS?

Tá sé riachtanach cultúr de thiomáint shábháilte agus fhreagrach a chruthú chun an líon básanna agus taismeach ar bhóithre na hÉireann a laghdú.

Tá sé mar aidhm ag an gCaighdeán Tiomána Seirbhísí Éigeandála spiorad comhoibrithe, cúraim agus cúirtéise a fhorbairt agus a chothú i measc tiománaithe seirbhíse éigeandála. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag tiománaithe seirbhíse éigeandála ardchaighdeán tiomána a bhaint amach a thugann dea-shampla d'úsáideoirí bóithre eile.

Is é an phríomhaidhm atá leis an gcaighdeán tiomána seo dul chun tairbhe tiománaithe seirbhísí éigeandála agus úsáideoirí bóithre eile trí:

 • Na rioscaí ar leith a bhaineann le feithiclí seirbhíse éigeandála a thiomáint a laghdú
 • A chinntiú go bhfuil othair agus paisinéirí sábháilte agus compordach
 • An dearcadh a chothú nár cheart go mbeadh gníomhartha a bhféadfadh bás nó gortú duine a bheith mar thoradh leo a bheith i gceist le freagairt d'éigeandáil

Dhá chéim shimplí chun do Thástáil Teoirice ESDS a chur in áirithe

Tabhair faoi deara gur ort féin atá an fhreagracht an chatagóir cheart den Tástáil Teoirice a chur in áirithe mar nach féidir é seo a athrú san ionad tástála.

Láithreacha na nIonad Tástála

Tá breis is daichead láthair ar fud Phoblacht na hÉireann inar féidir an Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh. Is féidir leat an tIonad Tástála a oireann duit a roghnú.

Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad – beidh tú in ann d'Ionad Tástála féin a roghnú agus féachaint ar na hamanna coinne atá ar fáil ann faoi láthair tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

Féach ar liosta iomlán de láithreacha agus seoltaí na n-ionad tástála: Léarscáil de Láithreacha Ionaid Tástála DTT (PDF, 3mb).

Please note failure to bring correct identification will result in you not being able to test and you will lose your test fee. We ask that you please arrive 30 minutes ahead of your test time to allow for your check-in process.

Ní mór d'iarrthóir an méid seo a leanas a chur ar fáil lá an scrúdaithe:

 • Ríomhphost admhála na Tástála Teoirice ESDS
 • Identification – All Passports (valid for international use only or up to maximum 12 months expired) Láncheadúnas Tiomána Éireannach in aon chatagóir nó ceann ó Bhallstát AE/LEE nó ón Eilvéis. Ní ghlacfar ach le doiciméid bhailí (níl an dáta caite) agus bhunaidh.
 • Irish Travel Document (for more information see the Citizens Information website)
 • Current Ukraine driving licence

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

You must be able to prove that you are a national of the European Union, European Economic Area or Switzerland or Ukraine, or have leave to remain in Ireland to be eligible to apply for a learner permit or driving licence.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

 • Chun Tástáil Teoirice ESDS a chur in áirithe, teastóidh an uimhir incháilitheachta atá curtha ar fáil ag Aonad ESDS uait.
 • Cinntigh go leanann tú na treoracha go beacht nuair a bhíonn do chuid sonraí á n-iontráil agat i rith an phróisis áirithinte.
 • Ní mór duit a chinntiú go n-úsáideann tú d'ainm iomlán mar atá le feiceáil ar d'Aitheantas nuair a bhíonn do thástáil á cur in áirithe agat.
 • Ní mór go mbeadh litriú an ainm ar an aitheantas lena bhfuil do thástáil á cur in áirithe agat cosúil leis an litriú ar d'ainm ar an Aitheantas a chuirfidh tú ar fáil san ionad tástála.
 • Ní mór do gach iarrthóir a aitheantas a chur ar fáil agus teastaíonn breis ID le haghaidh catagóirí tástála áirithe.
 • Má theastaíonn Cúnamh nó roghanna áiseanna teanga uait, féach ar an roinn dar teideal Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .
 • Tabhair faoi deara: Candidates must schedule their exam using an Irish address. Candidates who have scheduled their exam using an address outside of the Republic of Ireland will not be allowed to test and will lose their fee. (To apply for an Irish Learner Permit or Driver Licence candidates must provide proof of an address in the Republic of Ireland).
 • Tabhair faoi deara: As part of the security check-in you will be required to verify some personal information. You will be unable to test if this information cannot be provided accurately.

Nuair a bheidh na céimeanna atá riachtanach chun do Thástáil Teoirice Tiomána a sceidealú léite go cúramach agat, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus do thástáil a chur in áirithe i bhfíor-am agus deimhniú a fháil láithreach ar an scáileán agus ar ríomhphost/i litir.

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur náisiúnach den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó den Eilvéis thú, nó go bhfuil cead cónaithe agat fanacht in Éirinn le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Eolas tábhachtach maidir leis an gCoróinvíreas COVID-19:
 1. Tá cás reatha de COVID-19 deimhnithe agam nó,
 2. Is gartheagmháil mé le cás deimhnithe nó amhrasta de COVID19 nó,
 3. Tá comharthaí de COVID19 á fhulaingt agam nó,
 4. Chuir FSS nó gairmí leighis comhairle orm féin-aonrú nó,
 5. Tá mé ag mothú tinn faoi láthair.