TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Do Thástáil a Chur in Áirithe

Féadfaidh duine atá dícháilithe tástáil teoirice tiomána a dhéanamh do chatagóirí AM nó BW. Ní fhéadfaidh daoine atá ag iarraidh tástáil a dhéanamh sna catagóirí níos airde (Trucail, Bus, CPC, ADI) an tástáil a dhéanamh ach nuair atá ceadúnas tiomána bailí acu i gcatagóir B agus, dá réir sin, ní féidir leo an tástáil a dhéanamh nuair atá siad dícháilithe.

Maidir le daoine ar éirigh leo pas a fháil sa tástáil teoirice i gcatagóirí AM nó BW le linn dóibh a bheith dícháilithe d'fhéadfaí go nglacfaí ina dhiaidh sin leis an deimhniú má chuirtear é ar fáil laistigh den tréimhse bhailíochta agus i dteannta le hiarratas bailí ar cheadúnas foghlaimeora.

Má theastaíonn tuilleadh soiléirithe uait tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin RSA.

Tá cúig chatagóir ar leith den Tástáil Teoirice Tiomána ann:

CATAGÓIRAINM AN SCRÚDAITHECATAGÓIR CEADÚNAS FOGHLAIMEORA/CEADÚNAS TIOMÁNA FAOI SEACH
AMTástáil Teoirice Gluaisrothair/MóipéideA, A1, A2 agus AM
BWTástáil Teoirice Cairr/Tarracóra & Feithiclí OibreB, BE agus W
CTástáil Teoirice TrucaileC, CE, C1 agus C1E
DTástáil Teoirice BusD, DE, D1 agus D1E
CDTástáil Teoirice Bus & Trucaile

Tá breis is 40 láthair ar fud Phoblacht na hÉireann inar féidir an Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh. Is féidir leat an tIonad Tástála a oireann duit a roghnú. Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad.

Beidh tú in ann d'ionad tástála a roghnú agus na hamanna coinne atá ann faoi láthair a sheiceáil tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

The official fees for the Driver Theory Test are detailed in the relevant booking page – please choose your test type from the Booking Page.

Accepted payment methods for All Driver Theory Test Categories are Mastercard, Visa Credit and Debit card, Revolut card and cheque or postal order.

Tá Tástálacha Teoirice le haghaidh Chatagóirí Feithiclí A, B, C & D ar fáil trí Ghaeilge. Ní bheidh an Tástáil Teoirice nua C & D in éineacht, an Tástáil don Mhodúl Bus agus an Tástáil don Mhodúl Trucaile ar fáil ach trí Bhéarla go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Taispeántar ainmneacha Chatagóir tástála A, B, C & D i mBéarla agus i nGaeilge i rith an phróisis sceidealaithe – má thaispeántar i nGaeilge iad is trí Ghaeilge a chuirfear an tástáil ar fáil.

If you have a disability and require our Cúnamh Lá na Tástála service you can contact us on 0818 606 106 or via our Contact Form.

Do Thástáil a Athrú

It is possible to reschedule or cancel your booking provided the request is made 5 full calendar days before the day of your Test and not including the day you reschedule.

For example: if your test is on Monday, the last day to reschedule or cancel for a refund is the previous Tuesday.

Exam scheduled DayLast Day of Cancellation from previous week
MondayTuesday
TuesdayWednesday
WednesdayThursday
ThursdayFriday
FridaySaturday (online only)
SaturdaySunday (online only)

Please call our Candidate Services Team on 0818 606 106 (Lo-call rate) Monday to Friday from 8AM to 6PM or online at Reschedule or Cancel your Test.

Mura n-éiríonn leat an tIonad Tástála a bhaint amach in am do do choinne tástála, nó má chealaíonn tú do thástáil níos lú ná 5 lá gnó (3 lá gnó iomlána ina measc) roimh dháta do thástála, ní bhfaighidh tú táille do thástála ar ais.

Do Thástáil a Dhéanamh

We ask that you please arrive 30 minutes ahead of your test time to allow for your check-in process.

Ar an gcéad dul síos, seiceálfaidh foireann an Ionaid Tástála an bhfuil an t-aitheantas riachtanach agat.

Tabhair faoi deara mura dtugann tú an t-aitheantas riachtanach leat nó má tá tú déanach le haghaidh do choinne, ní cheadófar duit do thástáil a dhéanamh agus ní bhfaighidh tú táille do thástála ar ais.

Ansin, síneoidh tú isteach agus míneoidh Riarthóir Ionad Tástála (TCA) na nósanna imeachta duit agus conas a oibríonn an tástáil. Ansin tabharfar chomh fada leis an stáisiún oibre thú agus déanfaidh tú do thástáil.

During your check in process security wanding takes place to detect for any mobile or Bluetooth devices.

You may also be asked for your trousers or sleeves to be rolled up or for your pockets to be turned out. Your ID will be thoroughly checked for accuracy and validity.

Within the testing room your test session is monitored and recorded.

Tá Tástálacha Teoirice le haghaidh Chatagóirí Feithiclí A, B, C & D ar fáil trí Ghaeilge.

Beidh méid sonrach ama agus líon sonrach ceisteanna ann ag brath ar chatagóir do Thástála Teoirice Tiomána. Roghnaítear na ceisteanna go randamach ón mbailiúchán ceisteanna do ranna ábhartha na tástála.

CATAGÓIRAMCEISTEANNAPASMHARC
AM nó BW45 nóiméad4035
C nó D120 nóiméad10074
CD180 nóiméad140104
Tástáil an Mhodúil Bus45 nóiméad4030
Tástáil an Mhodúil Trucaile45 nóiméad4030

Is féidir leat ceisteanna a fhágáil nó a mharcáil agus filleadh orthu arís am ar bith laistigh den méid ama atá agat chun do thástáil a dhéanamh.

Is féidir. Tá bealach simplí ann chun do fhreagra a chealú agus freagra eile a roghnú.

Ní bheidh – mar chuid den tástáil tabharfar rogha duit seisiún cleachtaidh a dhéanamh ionas go mbeidh a fhios agat conas a oibríonn an tástáil. Má bhíonn aon rud ag déanamh imní díot nó má bhíonn fadhb ar bith agat beidh ár bhfoireann oilte in ann cabhrú leat.

Glacann an Tástáil Teoirice Tiomána go dáiríre le haon iarracht caimiléireachta a dhéanann iarrthóir.

Tá Prometric Ireland Ltd. fostaithe ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre chun an Tástáil Teoirice Tiomána a reáchtáil i dtimpeallacht shlán, chun iontaofacht na tástála a chosaint agus chun deis chóir agus chothrom a thabhairt do gach iarrthóir a dhéanann an tástáil. Cuirtear aon iarracht an timpeallacht shlán agus chothrom seo a shárú in iúl don Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre láithreach.

Má tharlaíonn eachtra caimiléireachta, déanfar é a athbhreithniú de réir an cháis. De bhun an athbhreithnithe seo, d'fhéadfaí tréimhse neamhthástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóra. I rith na tréimhse seo, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a chur in áirithe nó a dhéanamh.

Cuirfear in iúl don iarrthóir i scríbhinn má tá tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm agus fad na tréimhse seo. Ar deireadh, is mian linn a mheabhrú duit chomh maith go mbíonn monatóireacht físeáin agus fuaime á déanamh san Ionad Tástála an t-am ar fad.

Cuirtear uastréimhse neamhthástála 3 mhí, ón dáta a ndearna an t-iarrthóir an chaimiléireacht, i bhfeidhm ar iarrthóirí a bhí i mbun caimiléireachta.

Is féidir leat do thástáil a chríochnú am ar bith a oireann duit.

Torthaí Tástála

At the end of your exam a pass or fail result will be displayed on screen. You will also be sent a link to view your score report via the email you provided on your booking. This report will show the specific category areas where you answered questions correctly or incorrectly.

Your score report will be available for you to view and print via the link you receive via email after your exam has ended. This report will be sent to the email address you provided on your booking.

There is both an accent and a síneadh fada command on a keyboard/smart device that are coded differently but look exactly the same to a user. If one is used on the registration process and then the other is used to look up the online score report there will be a mismatch. Please ensure to use the correct version of an accent or a síneadh fada when registering and when trying to look up the online version of your score report.

You can now apply online for your Learner Permit at the na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) website. No need to complete paper forms, book appointments or attend an NDLS centre. All you need is your Public Services Card and your verified MyGovID. Read more about NDLS Online.

You can request a rescore of your Driver Theory Test by calling 0818 606 106 (Lo-call rate) to speak to our Candidate Service Team who are available Monday to Friday from 8AM to 6PM (excluding public holidays).

Iarrfaí ort foirm athscóra a líonadh a bhféadfadh leat a chur ar ais chugainn trí ríomhphoist. Tabhair faoi deara le do thoil nach mór duit an achomharc a iarradh lasitigh de 10 lá tar éis do scrúdú.

Cosnaíonn an próiseas seo €15.00. Modhanna íocaíochta inghlactha: Seic nó ordú poist iníoctha chuig Prometric Ireland.

It is strongly advised to wait at least 3 complete business days before you re-sit your test again to allow you time to revise.

Tá Deimhniú do Thástála Teoirice Tiomána bailí le haghaidh 2 bhliain ó dháta do thástála.

Mura bhfuil iarratas curtha agat chuig ceann d'ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) chun do chéad cheadúnas foghlaimeora a fháil laistigh de 2 bhliain ó do thástáil a dhéanamh, beidh ort an tástáil a dhéanamh arís agus íoc as arís.

Eolas Breise

Tabhair faoi Deara: níl ach tiománaithe a fuair pas sa Tástáil Teoirice Iomlán Chatagóir C (Trucail) nó Chatagóir D (Bus) ar nó i ndiaidh an 30 Meán Fómhair, 2014, incháilithe chun Tástáil Teoirice an Mhodúil Bus nó Trucaile a dhéanamh.

Is féidir na tástálacha seo a dhéanamh le cois na Tástála Teoirice Bus iomláine nó na Tástála Teoirice Trucaile iomláine.

Mar shampla; nuair a dhéanann iarrthóir an Tástáil Teoirice Tiomána Bus agus nuair a fhaigheann sé pas sa Tástáil, tugtar Deimhniú Tástála Teoirice Tiomána dó i ndáil le bus a thiomáint, mar aon leis an gcéad chuid den Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil (CPC).

Má chinneann an t-iarrthóir, laistigh de dhá bhliain ó phas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána Bus iomlán, gur mhaith leis a bheith in ann trucail a thiomáint freisin, is féidir leis Tástáil Teoirice an Mhodúil Trucaile a dhéanamh, rud a chiallaíonn nach gá dó an Tástáil Teoirice Tiomána Trucaile iomlán a dhéanamh.

Má chinneann an t-iarrthóir, áfach, gur mhaith leis a bheith in ann trucail a thiomáint dhá bhliain i ndiaidh dó an Tástáil Teoirice Bus a dhéanamh an chéad uair, rachaidh an díolúine seo in éag agus beidh air an Tástáil Teoirice Trucaile iomlán a dhéanamh, mar a dhéantar de ghnáth.

To book your Bus Module Test please call our Candidate Services Team on 0818 606 106 (Lo-call rate) Monday to Friday from 8AM to 6PM.

Ní mór duit pas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána má tá do chéad cheadúnas foghlaimeora / ceadúnas sealadach agat i gcatagóir ar leith.

Ní mór duit d'iarratas a chur chuig ceann d'ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) agus do dheimhniú Tástála Teoirice Tiomána don chatagóir a bhfuil iarratas á déanamh agat uirthi a chur ar fáil.

Tá seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil á reáchtáil ag Prometric Ireland Ltd. thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Tá roghanna éagsúla ann chun freastal ar iarrthóirí a bhféadfadh cúnamh speisialta a bheith ag teastáil uathu chun a dtástáil a dhéanamh.

Mar shampla, tá rogha ghuthaithe á tairiscint ina léitear amach na ceisteanna agus na freagraí don iarrthóir agus úsáid á baint as cluasáin; tugtar am breise don iarrthóir chun an tástáil a dhéanamh; tá seirbhís taifeadáin léitheora á tairiscint againn freisin, a chiallaíonn go mbíonn na ceisteanna agus na freagraí á léamh ag ball foirne don iarrthóir agus go mbíonn na freagraí á dtaifeadadh ar an scáileán.

For more information please see Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála.

To apply for a BE learner permit you must hold a full current category B driving licence. Theory Tests for car (Category B) and car and trailer (Category BE) are grouped together for Theory Test purposes.

If you sat and passed the Theory Test for your category B learner permit on or after 25 April 2001 you do not need to sit the Theory Test when applying for a learner permit for car and trailer (Category BE).

However, if you applied for your first category B learner permit before the introduction of Theory Test on the 25 April 2001, you must now complete a Theory Test before applying for a category BE learner permit.

Ar mhaithe le timpeallacht tástála chiúin agus ghairmiúil a chur ar fáil do gach iarrthóir, iarraimid ar gach iarrthóir ar an Tástáil Teoirice Tiomána iad féin a iompar ar bhealach atá measúil agus cuí nuair a bhíonn siad ag freastal ar an Ionad Tástála. Ní ghlacfar le hiompraíocht mhaslach nó fhrithshóisialta sna hIonaid Tástála.

Má tá iompraíocht iarrthóir Tástála Teoirice Tiomána míshásúil, d'fhéadfadh nach dtabharfaí cead don iarrthóir an tástáil a dhéanamh agus d'fhéadfaí go n-iarrfaí ar an iarrthóir an tIonad Tástála a fhágáil. Déanfar teagmháil leis na Gardaí más gá.

Má tharlaíonn eachtra d'iompraíocht mhaslach agus/nó fhrithshóisialta, déanfar athbhreithniú de réir an cháis. De bhun an athbhreithnithe seo, d'fhéadfaí tréimhse neamhthástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóra. I rith na tréimhse seo, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a chur in áirithe nó a dhéanamh. Cuirfear in iúl don iarrthóir i scríbhinn má tá tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm agus fad na tréimhse seo.

Ar deireadh, is mian linn a mheabhrú duit chomh maith go mbíonn monatóireacht físeáin agus fuaime á déanamh san Ionad Tástála an t-am ar fad.

D'fhéadfaí uastréimhse neamhthástála 3 mhí ón dáta tástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóirí atá páirteach in iompraíocht fhrithshóisialta.

Tá na sonraí ar fad faoi phróiseas sealbhaithe an cheadúnais CPC Tiománaí le fáil ar shuíomh gréasáin Aonad CPC an RSA.

If you sat and passed your BW Theory Test you can apply online for your Learner Permit at NDLS.ie.

Is féidir le tiománaithe seirbhísí éigeandála ainmnithe a oibríonn do na heagraíochtaí seo a leanas a chruthaíonn Painéal ESDS (a raibh baint acu le forbairt an chaighdeáin) an Tástáil Teoirice ESDS dhéanamh:

 • Cosaint Shibhialta
 • Garda Cósta na hÉireann
 • Óglaigh na hÉireann
 • An Garda Síochána
 • Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil
 • Cumann na bPríomh-Oifigeach Dóiteáin
 • An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandála
 • Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Is é atá mar aidhm leis an tástáil an leibhéal cuí ESDS a scrúdú. Chun ullmhú do do Thástáil Teoirice ESDS, tá liosta léitheoireachta molta ag an RSA, a bhfuil sonraí ina leith le fáil thíos.

 • Lámhleabhar Treorach ESDS
 • Siollabas ESDS
 • Rialacha an Bhóthair
 • Treoirlínte RSA um Fholláine Sláinte chun Tiomáint
 • Foghlaim Conas Carr a Thiomáint RSA
 • Treoir RSA – An Bóthar a Roinnt le Feithiclí Seirbhísí Éigeandála
 • Foghlaim Conas Trucail a Thiomáint RSA
 • Leabhrán Eolais ESDS
 • Creat Inniúlachta ESDS
 • Foghlaim conas bus a thiomáint RSA
 • Treoir ESDS do Thiománaithe
 • Lámhleabhar Oiliúnóirí ESDS
 • Treoirlínte um Fhreagairt Oirbheartaíoch ESDS
 • Ródaí

Tá na sonraí ar fad le fáil ar roinn ESDS shuíomh gréasáin an RSA.