TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Coronavirus (COVID-19) and the Driver Theory Test

Due to HSE and Government guidelines all Driver Theory Test Centres will close from 25th March until further notice. Impacted candidates can use the following link to reschedule your upcoming Theory Test to a later date.

All candidates can reschedule or cancel an upcoming Driver Theory Test due to Coronavirus (COVID-19). Please use our Reschedule/Cancel page.

For any further information regarding Coronavirus (COVID-19) please refer to the Health Service Executive (HSE) website.

Do Thástáil a Chur in Áirithe

Féadfaidh duine atá dícháilithe tástáil teoirice tiomána a dhéanamh do chatagóirí AM nó BW. Ní fhéadfaidh daoine atá ag iarraidh tástáil a dhéanamh sna catagóirí níos airde (Trucail, Bus, CPC, ADI) an tástáil a dhéanamh ach nuair atá ceadúnas tiomána bailí acu i gcatagóir B agus, dá réir sin, ní féidir leo an tástáil a dhéanamh nuair atá siad dícháilithe.

Maidir le daoine ar éirigh leo pas a fháil sa tástáil teoirice i gcatagóirí AM nó BW le linn dóibh a bheith dícháilithe d'fhéadfaí go nglacfaí ina dhiaidh sin leis an deimhniú má chuirtear é ar fáil laistigh den tréimhse bhailíochta agus i dteannta le hiarratas bailí ar cheadúnas foghlaimeora.

Má theastaíonn tuilleadh soiléirithe uait tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin RSA.

Tá cúig chatagóir ar leith den Tástáil Teoirice Tiomána ann:

CATAGÓIRAINM AN SCRÚDAITHECATAGÓIR CEADÚNAS FOGHLAIMEORA/CEADÚNAS TIOMÁNA FAOI SEACH
AMTástáil Teoirice Gluaisrothair/MóipéideA, A1, A2 agus AM
BWTástáil Teoirice Cairr/Tarracóra & Feithiclí OibreB, BE agus W
CTástáil Teoirice TrucaileC, CE, C1 agus C1E
DTástáil Teoirice BusD, DE, D1 agus D1E
CDTástáil Teoirice Bus & Trucaile

Tá breis is 40 láthair ar fud Phoblacht na hÉireann inar féidir an Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh. Is féidir leat an tIonad Tástála a oireann duit a roghnú. Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad.

Beidh tú in ann d'ionad tástála a roghnú agus na hamanna coinne atá ann faoi láthair a sheiceáil tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

Tá eolas maidir leis na táillí oifigiúla don Tástáil Teoirice Tiomána le fáil sa tábla thíos:

CATAGÓIRTÁILLE
BW (Carr/Tarracóir & Feithiclí Oibre) nó AM (Gluaisrothar/Móipéid)€45.00
C (Trucail) nó D (Bus)€72.00
C (Trucail) agus D (Bus) in éineacht€84.00

Is iad na modhanna íocaíochta a nglactar leo do gach catagóir den Tástáil Teoirice Tiomána Mastercard, Cárta Creidmheasa/Dochair Visa, agus seic nó ordú poist.

Tá Tástálacha Teoirice le haghaidh Chatagóirí Feithiclí A, B, C & D ar fáil trí Ghaeilge. Ní bheidh an Tástáil Teoirice nua C & D in éineacht, an Tástáil don Mhodúl Bus agus an Tástáil don Mhodúl Trucaile ar fáil ach trí Bhéarla go dtí go bhfógrófar a mhalairt. Taispeántar ainmneacha Chatagóir tástála A, B, C & D i mBéarla agus i nGaeilge i rith an phróisis sceidealaithe – má thaispeántar i nGaeilge iad is trí Ghaeilge a chuirfear an tástáil ar fáil.

Do Thástáil a Athrú

Is féidir leat d'áirithint a athsceidealú nó a chealú ar an gcoinníoll go ndéantar an t-iarratas tráth nach déanaí ná 5 lá gnó (3 lá gnó iomlána ina measc) roimh dháta do thástála.

Mar shampla, más mian leat tástáil a cuireadh in áirithe ar an Aoine a athsceidealú nó a chealú ní mór duit muide a chur ar an eolas an Luan roimh ré, nó má cuireadh tástáil in áirithe ar an Satharn ní mór duit muide a chur ar an eolas an Luan roimh ré.

De rogha air sin, glaoigh ar ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí ag 1890 606 106 (Ráta íosghlao) Luan go hAoine, idir 8AM agus 6PM.

Reschedule or cancel your Test.

Mura n-éiríonn leat an tIonad Tástála a bhaint amach in am do do choinne tástála, nó má chealaíonn tú do thástáil níos lú ná 5 lá gnó (3 lá gnó iomlána ina measc) roimh dháta do thástála, ní bhfaighidh tú táille do thástála ar ais.

Do Thástáil a Dhéanamh

Ar an gcéad dul síos, seiceálfaidh foireann an Ionaid Tástála an bhfuil an t-aitheantas riachtanach agat.

Tabhair faoi deara mura dtugann tú an t-aitheantas riachtanach leat nó má tá tú déanach le haghaidh do choinne, ní cheadófar duit do thástáil a dhéanamh agus ní bhfaighidh tú táille do thástála ar ais.

Ansin, síneoidh tú isteach agus míneoidh Riarthóir Ionad Tástála (TCA) na nósanna imeachta duit agus conas a oibríonn an tástáil. Ansin tabharfar chomh fada leis an stáisiún oibre thú agus déanfaidh tú do thástáil.

Tá Tástálacha Teoirice le haghaidh Chatagóirí Feithiclí A, B, C & D ar fáil trí Ghaeilge.

Beidh méid sonrach ama agus líon sonrach ceisteanna ann ag brath ar chatagóir do Thástála Teoirice Tiomána. Roghnaítear na ceisteanna go randamach ón mbailiúchán ceisteanna do ranna ábhartha na tástála.

CATAGÓIRAMCEISTEANNAPASMHARC
AM nó BW45 nóiméad4035
C nó D120 nóiméad10074
CD180 nóiméad140104
Tástáil an Mhodúil Bus45 nóiméad4030
Tástáil an Mhodúil Trucaile45 nóiméad4030

Is féidir leat ceisteanna a fhágáil nó a mharcáil agus filleadh orthu arís am ar bith laistigh den méid ama atá agat chun do thástáil a dhéanamh.

Is féidir. Tá bealach simplí ann chun do fhreagra a chealú agus freagra eile a roghnú.

Ní bheidh – mar chuid den tástáil tabharfar rogha duit seisiún cleachtaidh a dhéanamh ionas go mbeidh a fhios agat conas a oibríonn an tástáil. Má bhíonn aon rud ag déanamh imní díot nó má bhíonn fadhb ar bith agat beidh ár bhfoireann oilte in ann cabhrú leat.

Glacann an Tástáil Teoirice Tiomána go dáiríre le haon iarracht caimiléireachta a dhéanann iarrthóir.

Tá Prometric Ireland Ltd. fostaithe ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre chun an Tástáil Teoirice Tiomána a reáchtáil i dtimpeallacht shlán, chun iontaofacht na tástála a chosaint agus chun deis chóir agus chothrom a thabhairt do gach iarrthóir a dhéanann an tástáil. Cuirtear aon iarracht an timpeallacht shlán agus chothrom seo a shárú in iúl don Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre láithreach.

Má tharlaíonn eachtra caimiléireachta, déanfar é a athbhreithniú de réir an cháis. De bhun an athbhreithnithe seo, d'fhéadfaí tréimhse neamhthástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóra. I rith na tréimhse seo, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a chur in áirithe nó a dhéanamh.

Cuirfear in iúl don iarrthóir i scríbhinn má tá tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm agus fad na tréimhse seo. Ar deireadh, is mian linn a mheabhrú duit chomh maith go mbíonn monatóireacht físeáin agus fuaime á déanamh san Ionad Tástála an t-am ar fad.

Cuirtear uastréimhse neamhthástála 3 mhí, ón dáta a ndearna an t-iarrthóir an chaimiléireacht, i bhfeidhm ar iarrthóirí a bhí i mbun caimiléireachta.

Is féidir leat do thástáil a chríochnú am ar bith a oireann duit.

Torthaí Tástála

Nuair a chríochnaíonn tú an Tástáil Teoirice Tiomána, tugtar tuairisc scóir duit leis na torthaí air roimh duit an t-ionad tástála a fhágáil.

Is féidir leat d'iarratas ar cheadúnas foghlaimeora a chur chuig ceann d'ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) atá lonnaithe ar fud na tíre.

Féadfaidh tú dúblach de do dheimhniú Tástála Teoirice Tiomána a lorg trí ghlaoch a chur ar 1890 606 106 (Ráta íosghlao) chun labhairt lenár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí atá ar fáil Luan go hAoine idir 8AM agus 6PM (seachas laethanta saoire poiblí).

Iarrfar ort sonraí pearsanta agus tástála a chur ar fáil, cosúil le d'ainm, seoladh, dáta breithe agus uimhir deimhnithe tástála (a chuirtear ar fáil sa ríomhphost/litir deimhnithe a fuair tú do do thástáil).

Tabhair faoi deara go bhfuil táille €15.00 le híoc don phróiseas seo. Is iad na modhanna íocaíochta inghlactha: Mastercard nó Cártaí Creidmheasa/Dochair Visa. This payment is non-refundable.

Féadfaidh tú athscór ar do Thástáil Teoirice Tiomána a lorg trí ghlaoch a chur ar 1890 606 106 (Ráta íosghlao) chun labhairt lenár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí atá ar fáil Luan go hAoine idir 8AM agus 6PM (seachas laethanta saoire poiblí).

Iarrfaí ort foirm athscóra a líonadh a bhféadfadh leat a chur ar ais chugainn trí ríomhphoist. Tabhair faoi deara le do thoil nach mór duit an achomharc a iarradh lasitigh de 10 lá tar éis do scrúdú.

Cosnaíonn an próiseas seo €15.00. Modhanna íocaíochta inghlactha: Seic nó ordú poist iníoctha chuig Prometric Ireland.

Nuair a bheidh do Thástáil Teoirice Tiomána déanta agat, sula bhfágann tú an tIonad Tástála, tabharfar tuairisc scórála duit ar a mbeidh do thorthaí. Taispeánfar ar an tuairisc seo na sainréimsí catagóirí inar fhreagair tú ceisteanna go mícheart.

Caithfidh tú fanacht 3 lá gnó iomlána ar a laghad sula mbeidh tú in ann do thástáil a dhéanamh arís.

Tá Deimhniú do Thástála Teoirice Tiomána bailí le haghaidh 2 bhliain ó dháta do thástála.

Mura bhfuil iarratas curtha agat chuig ceann d'ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) chun do chéad cheadúnas foghlaimeora a fháil laistigh de 2 bhliain ó do thástáil a dhéanamh, beidh ort an tástáil a dhéanamh arís agus íoc as arís.

Eolas Breise

Tabhair faoi Deara: níl ach tiománaithe a fuair pas sa Tástáil Teoirice Iomlán Chatagóir C (Trucail) nó Chatagóir D (Bus) ar nó i ndiaidh an 30 Meán Fómhair, 2014, incháilithe chun Tástáil Teoirice an Mhodúil Bus nó Trucaile a dhéanamh.

Is féidir na tástálacha seo a dhéanamh le cois na Tástála Teoirice Bus iomláine nó na Tástála Teoirice Trucaile iomláine.

Mar shampla; nuair a dhéanann iarrthóir an Tástáil Teoirice Tiomána Bus agus nuair a fhaigheann sé pas sa Tástáil, tugtar Deimhniú Tástála Teoirice Tiomána dó i ndáil le bus a thiomáint, mar aon leis an gcéad chuid den Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil (CPC).

Má chinneann an t-iarrthóir, laistigh de dhá bhliain ó phas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána Bus iomlán, gur mhaith leis a bheith in ann trucail a thiomáint freisin, is féidir leis Tástáil Teoirice an Mhodúil Trucaile a dhéanamh, rud a chiallaíonn nach gá dó an Tástáil Teoirice Tiomána Trucaile iomlán a dhéanamh.

Má chinneann an t-iarrthóir, áfach, gur mhaith leis a bheith in ann trucail a thiomáint dhá bhliain i ndiaidh dó an Tástáil Teoirice Bus a dhéanamh an chéad uair, rachaidh an díolúine seo in éag agus beidh air an Tástáil Teoirice Trucaile iomlán a dhéanamh, mar a dhéantar de ghnáth.

Chun do Thástáil don Mhodúl Bus a chur in áirithe glaoigh ar ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí ag 1890 606 106 (Ráta íosghlao) Luan go hAoine, idir 8AM agus 6PM.

Ní mór duit pas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána má tá do chéad cheadúnas foghlaimeora / ceadúnas sealadach agat i gcatagóir ar leith.

Ní mór duit d'iarratas a chur chuig ceann d'ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) agus do dheimhniú Tástála Teoirice Tiomána don chatagóir a bhfuil iarratas á déanamh agat uirthi a chur ar fáil.

Tá seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil á reáchtáil ag Prometric Ireland Ltd. thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Tá roghanna éagsúla ann chun freastal ar iarrthóirí a bhféadfadh cúnamh speisialta a bheith ag teastáil uathu chun a dtástáil a dhéanamh.

Mar shampla, tá rogha ghuthaithe á tairiscint ina léitear amach na ceisteanna agus na freagraí don iarrthóir agus úsáid á baint as cluasáin; tugtar am breise don iarrthóir chun an tástáil a dhéanamh; tá seirbhís taifeadáin léitheora á tairiscint againn freisin, a chiallaíonn go mbíonn na ceisteanna agus na freagraí á léamh ag ball foirne don iarrthóir agus go mbíonn na freagraí á dtaifeadadh ar an scáileán.

Chun tairbhe a bhaint as am breise nó seirbhís taifeadáin léitheora i rith do thástála, scríobh chugainn agus cuir fianaise ar fáil dúinn ar pháipéar oifigiúil ceannteidil ó mhúinteoir, dochtúir nó gairmí ag dearbhú an chúnaimh a theastaíonn uait.

Ba cheart é seo a sheoladh sa phost chuig: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca poist 15, Dún Dealgan, Co. Lú.

Tabhair faoi deara gur féidir an rogha ghuthaithe a roghnú nuair atá do thástáil teoirice á cur in áirithe agat ar líne nó ar an teileafón.

Má theastaíonn cúnamh breise uait déan teagmháil lenár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí trí ríomhphost ag drivertheorytest@prometric.com nó glaoigh ar 1890 606 106 (Ráta íosghlao), Luan go hAoine, idir 8AM agus 6PM (seachas laethanta saoire poiblí).

Chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora BE ní mór go mbeadh Tástáil Teoirice Tiomána* déanta agat. Más rud é gur éirigh leat pas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána cheana féin is féidir leat iarratas a chur go díreach chuig NDLS ionas go n-eiseofar ceadúnas foghlaimeora BE duit.

Murar éirigh leat pas a fháil sa Tástáil Teoirice Tiomána riamh, ní mór duit iarratas a dhéanamh ar Thástáil Teoirice Cairr.

Ar mhaithe le timpeallacht tástála chiúin agus ghairmiúil a chur ar fáil do gach iarrthóir, iarraimid ar gach iarrthóir ar an Tástáil Teoirice Tiomána iad féin a iompar ar bhealach atá measúil agus cuí nuair a bhíonn siad ag freastal ar an Ionad Tástála. Ní ghlacfar le hiompraíocht mhaslach nó fhrithshóisialta sna hIonaid Tástála.

Má tá iompraíocht iarrthóir Tástála Teoirice Tiomána míshásúil, d'fhéadfadh nach dtabharfaí cead don iarrthóir an tástáil a dhéanamh agus d'fhéadfaí go n-iarrfaí ar an iarrthóir an tIonad Tástála a fhágáil. Déanfar teagmháil leis na Gardaí más gá.

Má tharlaíonn eachtra d'iompraíocht mhaslach agus/nó fhrithshóisialta, déanfar athbhreithniú de réir an cháis. De bhun an athbhreithnithe seo, d'fhéadfaí tréimhse neamhthástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóra. I rith na tréimhse seo, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a chur in áirithe nó a dhéanamh. Cuirfear in iúl don iarrthóir i scríbhinn má tá tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm agus fad na tréimhse seo.

Ar deireadh, is mian linn a mheabhrú duit chomh maith go mbíonn monatóireacht físeáin agus fuaime á déanamh san Ionad Tástála an t-am ar fad.

D'fhéadfaí uastréimhse neamhthástála 3 mhí ón dáta tástála a chur i bhfeidhm i gcás iarrthóirí atá páirteach in iompraíocht fhrithshóisialta.

Tá na sonraí ar fad faoi phróiseas sealbhaithe an cheadúnais CPC Tiománaí le fáil ar shuíomh gréasáin Aonad CPC an RSA.

Is féidir le tiománaithe seirbhísí éigeandála ainmnithe a oibríonn do na heagraíochtaí seo a leanas a chruthaíonn Painéal ESDS (a raibh baint acu le forbairt an chaighdeáin) an Tástáil Teoirice ESDS dhéanamh:

 • Cosaint Shibhialta
 • Garda Cósta na hÉireann
 • Óglaigh na hÉireann
 • An Garda Síochána
 • Seirbhís Náisiúnta Otharcharranna Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • An Chomhairle um Chúram Éigeandála Réamh-Ospidéil
 • Cumann na bPríomh-Oifigeach Dóiteáin
 • An Stiúrthóireacht Náisiúnta Bainistíochta Dóiteáin agus Éigeandála
 • Seirbhís Phríosúin na hÉireann

Is é atá mar aidhm leis an tástáil an leibhéal cuí ESDS a scrúdú. Chun ullmhú do do Thástáil Teoirice ESDS, tá liosta léitheoireachta molta ag an RSA, a bhfuil sonraí ina leith le fáil thíos.

 • Lámhleabhar Treorach ESDS
 • Siollabas ESDS
 • Rialacha an Bhóthair
 • Treoirlínte RSA um Fholláine Sláinte chun Tiomáint
 • Foghlaim Conas Carr a Thiomáint RSA
 • Treoir RSA – An Bóthar a Roinnt le Feithiclí Seirbhísí Éigeandála
 • Foghlaim Conas Trucail a Thiomáint RSA
 • Leabhrán Eolais ESDS
 • Creat Inniúlachta ESDS
 • Foghlaim conas bus a thiomáint RSA
 • Treoir ESDS do Thiománaithe
 • Lámhleabhar Oiliúnóirí ESDS
 • Treoirlínte um Fhreagairt Oirbheartaíoch ESDS
 • Ródaí

Tá na sonraí ar fad le fáil ar roinn ESDS shuíomh gréasáin an RSA.