Tástáil Teoirice Tiomána Oifigiúil an RSA

Ábhar Athbhreithnithe

Ábhar Athbhreithnithe Oifigiúil na Tástála Teoirice Tiomána

Bhronn an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) conradh ar Prometric Ireland Ltd. chun ábhar athbhreithnithe oifigiúil* a chur ar fáil don Tástáil Teoirice Tiomána – Carr, Rothar, Bus nó Trucail agus don Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí.

*Tabhair faoi deara go bhfuil roinnt aipeanna agus suíomhanna gréasáin ar a bhfuil ábhar athbhreithnithe neamhcheadúnaithe agus neamhoifigiúil ar an margadh faoi láthair. Níl na haipeanna agus na suíomhanna gréasáin seo á gceadúnú ag an RSA agus níl ceisteanna oifigiúla DTT le fáil orthu.

Is léir ó thaighde atá déanta nach n-éiríonn le roinnt iarrthóirí sa Tástáil Teoirice Tiomána má úsáideann siad ábhar neamhoifigiúil le linn dóibh a bheith i mbun ullmhúcháin.

  • Ar líne ag Siopa Slán Ar Líne Prometric
  • Glaoigh ar ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí ag 1890 606 106 (Ráta íosghlao)
  • Siopaí maithe leabhar ar fud na tíre

Catagóir A & B

Ceisteanna agus Freagraí Oifigiúla na Tástála Teoirice Tiomána, Gluaisrothair, Carranna agus Feithiclí Oibre – Eagrán Mheitheamh 2017 do Thástálacha Teoirice Tiomána chatagóirí A (Gluaisrothar) agus B (Carr agus Feithicil Oibre).

Ar fáil le ceannach ag Siopa Slán Ar Líne Prometric.

Ceisteanna agus Freagraí: Carranna, Gluaisrothair agus Feithiclí Oibre Eagrán Mheitheamh 2017
Ceisteanna agus Freagraí: Carranna, Gluaisrothair agus Feithiclí Oibre Eagrán Mheitheamh 2017

Catagóir C, D & CPC (BMT & TMT san áireamh)

Ba cheart d'Iarrthóirí Chatagóirí C, D, BMT, TMT ullmhú don tástáil trí úsáid a bhaint as Ceisteanna agus Freagraí Oifigiúla na Tástála Teoirice Tiomána, Trucail agus Bus (lena n-áirítear Céim 1 agus Céim 2 den CPC Tiománaí) – Eagrán Mheitheamh 2017.

Ar fáil le ceannach ag Siopa Slán Ar Líne Prometric.

Ceisteanna agus Freagraí: Trucailí & Busanna (lena n-áirítear Céim 1 & Céim 2 den CPC Tiománaí)
Ceisteanna agus Freagraí: Trucailí & Busanna (lena n-áirítear Céim 1 & Céim 2 den CPC Tiománaí)

Catagóir C & D

Áirítear sa leabhar seo faisnéis atá dírithe go sonrach ar Iarrthóirí C & D agus cuireann sé leis an méid atá ar eolas ag tiománaí a bhfuil Tástáil Teoirice agus Phraiticiúil Chatagóir B déanta aige.

Le cois an méid thuasluaite, is féidir le hiarrthóirí C, D agus CD staidéar a dhéanamh ar Rialacha an Bhóthair RSA agus lámhleabhair ghaolmhara, cosúil le Treoir Oifiúil DSA maidir le Busanna/Cóistí agus Feithiclí Earraí Troma a Thiomáint.

Tástálacha na Modúl Bus & Trucaile

Ceisteanna agus Freagraí Oifigiúla na Tástála Teoirice Tiomána, Trucail agus Bus (lena n-áirítear Céim 1 agus Céim 2 den CPC Tiománaí) – Eagrán Mheitheamh 2017: do Thástálacha Teoirice Tiomána chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail).

Áirítear sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach le Tástálacha na Modúl Bus & Trucaile, agus cabhróidh sé le hiarrthóirí tástáil teoirice modúlach a dhéanamh i gCatagóir C nó D.

Ar fáil le ceannach ag Siopa Slán Ar Líne Prometric.

Ceisteanna agus Freagraí: Trucailí & Busanna (lena n-áirítear Céim 1 & Céim 2 den CPC Tiománaí)
Ceisteanna agus Freagraí: Trucailí & Busanna (lena n-áirítear Céim 1 & Céim 2 den CPC Tiománaí)

Close Menu
Gaeilge
Language: English Gaeilge