TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála

Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála

Cúnamh

  • Rogha ghuthaithe – léitear na ceisteanna agus na freagraí don iarrthóir agus úsáideann an t-iarrthóir cluasáin
  • Cuirtear am breise le fad an scrúdaithe
  • Seirbhís taifeadáin léitheora – léifidh an ball foirne na ceisteanna agus na freagraí i láthair an iarrthóra agus déanfar na freagraí a thaifeadadh ar an scáileán
  • Gairmí Tacaíochta Disléicse
  • Gearrthóga Físe ISL nó Ateangaire ISL

Tabhair faoi deara: Ní mór Seirbhísí Cúnaimh/Tacaíochta Lá na Tástála a chur in áirithe trí theagmháil a dhéanamh leis an ionad teagmhála (nasc chun teagmháil a dhéanamh linn) nó tríd an bhfoirm iarratais poist.

Chun tairbhe a bhaint as am breise, Gairmí Tacaíochta Disléicse, cúnamh ISL nó seirbhís taifeadáin léitheora, teastaíonn na nithe seo a leanas:

  • Foirm iarratais chomhlánaithe lena n-áirítear sonraí íocaíochta)

Ba cheart é seo a chur sa phost (i dteannta le foirm iarratais chomhlánaithe agus sonraí íocaíochta) chuig:

Tástáil Teoirice Tiomána,
Bosca Poist 15,
Dún Dealgan
Co. Lú.

Íoslódáil Foirm Iarratais (PDF, 173kb)

Tabhair faoi deara gur féidir an rogha ghuthaithe a roghnú nuair atá do thástáil teoirice á cur in áirithe agat ar líne nó ar an teileafón.

Eispéireas Tástála

Is féidir leat féachaint ar ár n-eispéireas Ionad Tástála trí chliceáil ar an bhfíseán thíos.