TÁSTÁIL TEOIRICE TIOMÁNA OIFIGIÚIL AN RSA

Polasaí & Cairt Chustaiméirí

Polasaí & Cairt Chustaiméirí

Polasaí

Tá seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil á reáchtáil ag Prometric Ireland Ltd. thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA). Áirítear é mar chuid de phróiseas ceadúnaithe agus tástála tiomána an RSA atá deartha chun cabhrú le tiománaithe nua agus le tiománaithe le taithí a bheith ina n-úsáideoirí bóithre sábháilte, cúirtéiseacha agus eolasacha.

Is é an aidhm atá againn eispéireas tástála atá gairmiúil, éifeachtach agus cúirtéiseach a chur ar fáil atá ag freastal ar riachtanais an phobail tiomána tríd an méid seo a leanas a chur ar fáil dár gcustaiméirí:

 • 24 hour online booking and information service.
 • Telephone booking and information service available Monday to Friday from 8AM to 6PM (excluding public holidays).
 • Flexible payment options online or via telephone.
 • Purpose built, candidate friendly and easily accessible Test Centres.
 • Test Centres with flexible opening times.
 • Disabled access at all our Test Centres.
 • Lockers for securely storing your belongings during your theory test.
 • Clean, smoke free and safe reception, waiting areas and testing rooms.
 • Toilet facilities (one of which is suitable for disabled persons).

Caighdeáin seirbhíse

Nuair a chasann tú le baill foirne an Ionaid Tástála:

 • Display the highest levels of courtesy and respect.
 • Handle your requirements promptly.
 • Show sensitivity, patience and understanding in dealing with any issues you may have.
 • Provide you with their name when asked – Test Centre staff carry a photo ID badge at all times.

Tá sé mar aidhm againn:

 • Provide a high quality, reliable Driver Theory Test service.
 • Accept bookings online, via telephone and by post.
 • Give candidates with special needs, who cannot complete their internet booking, a call back within 24 hours – where the booking is outside of a working day, the call back will be on the next working day.
 • Acknowledge all candidate emails within 2 working days.
 • Offer appointments to 94% of candidates at the Test Centre of their choice within 2 weeks of their preferred date.
 • Seisiúin tástála a thairiscint gach coicís ag Ionaid Tástála bhuana, lá amháin in aghaidh na seachtaine (9AM go dtí 5PM), tráthnóna amháin in aghaidh na seachtaine (5PM go dtí 7.15PM) agus Satharn amháin in aghaidh na seachtaine, ar a laghad (9AM go dtí 5PM), gan laethanta saoire poiblí a chur san áireamh.
 • Seisiúin tástála a thairiscint Satharn (9AM go dtí 5PM) amháin ar a laghad in aghaidh na míosa ag Ionaid Tástála mhóibíleacha agus, i gcás Ionaid Tástála mhóibíleacha ina ndéantar níos lú ná 250 tástáil teoirice in aghaidh na bliana, uair gach 2 mhí ar a laghad agus uair amháin ar lá i rith na seachtaine, tráthnóna amháin ag an deireadh seachtaine, agus uair amháin ag an deireadh seachtaine gach 6 mhí ar a laghad.
 • Send a test appointment confirmation in writing or via e-mail within 5 working days if you require special arrangements.
 • Answer 80% of calls processed by the automatic Candidate Services line within 30 seconds.
 • Issue all refunds and any compensation within 10 working days of receipt of a valid claim or determination that refund should be made.
 • Provide an average candidate waiting time before commencement of test of no more than 15 minutes.
 • Teastas Pas a thabhairt, más infheidhme, d'iarrthóirí a n-éiríonn leo ag deireadh na tástála teoirice
 • Provide candidates who fail a theory test with information in writing about general topic areas of weakness – this applies specifically to Driver Theory Tests for categories A, B, C, D, CD, BMT & TMT.
 • If it is necessary for Prometric to cancel a test appointment for any reason we will provide you with at least 5 working days notice and offer you a new appointment within 5 working days of the test date (this provision is applicable during normal administration and operation of the DTT service and will not apply in the case of instruction from Government authorities restricting the delivery of the DTT service in connection with the COVID-19 Pandemic. This provision applies to appointments booked after 10 November 2020).
 • If Prometric provide less than 5 working days notice of a cancelled test appointment we will offer you a free appointment and provide compensation equal to 50% the test fee (this provision is applicable during normal administration and operation of the DTT service and will not apply in the case of instruction from Government authorities restricting the delivery of the DTT service in connection with the COVID-19 Pandemic. This provision applies to appointments booked after 10 November 2020).
 • Tá sonraí maidir lenár Scéim Chúitimh le fáil ag gach Ionad Tástála.
 • Déanaimid tréaniarracht ár seirbhísí a fheabhsú an t-am ar fad, agus tá sé mar aidhm againn coinní tástála a thairiscint go pras agus ar bhealach éifeachtach.

Ag éisteacht libhse

Is breá linn i gcónaí bhur dtuairimí maidir lenár seirbhís a chloisteáil agus moltaí maidir le conas a d'fhéadfaí an tseirbhís a fheabhsú a fháil. Téimid i gcomhairle le heagraíochtaí ionadaíocha chun comhairle a chur orthu maidir lenár bhfeidhmíocht agus éistimid leo agus cuirimid aon dearcthaí nó aon tuairimí a rinneadh i bhfeidhm. Cuirimid fáilte roimh bhur dtuairimí, idir mholtach agus cháinteach. Tá foirmeacha aiseolais ar fáil ag gach Ionad Tástála.

Sibhse a choinneáil ar an eolas

Cuirimid custaiméirí ar an eolas sula gcuirtear athruithe i bhfeidhm maidir leis na nithe seo a leanas:

 • Nósanna imeachta tástála a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar chustaiméirí
 • Láithreacha na nIonad Tástála agus uaireanta oscailte
 • Táillí tástála infheidhme
 • Foilseacháin ullmhúcháin tástála atá dírithe ar iarrthóirí a ullmhú dá dtástáil
 • Má tá tú míshásta

Where our service has not been as good as you expected, we want to know so that we can do something about it and get it right next time. If you have a complaint please make this known at your Test Centre, or call our Candidate Services Team on 0818 606 106 or use our Contact Page. De rogha air sin, féadfaidh tú scríobh chuig ár mBainisteoir Seirbhísí Iarrthóirí ag: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca Poist 15, Dún Dealgan, Co. Lú.

Comhoibreoimid le daoine aonair nó le heagraíochtaí atá ag gníomhú ar do shon. Beidh ár mBainisteoir Seirbhísí Iarrthóirí sásta cabhrú leat agus eolas a thabhairt duit maidir le haon fhadhb nó deacracht.

Déanaimid an méid seo a leanas:

 • Seiceáil rialta go ndéileáiltear le gach gearán go pras
 • Scrúdú ar threochtaí ar fhaitíos go mbíonn orainn aon athruithe a dhéanamh

Cinntí maidir le do thástáil

Má shíleann tú go bhfuil an cinneadh atá déanta againn mícheart, labhair le Riarthóir nó Bainisteoir an Ionaid Tástála sula bhfágann tú an t-ionad agus déan iarratas go n-athmharcálfar do thástáil teoirice.

Ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • Achomharc, i scríbhinn, laistigh de 10 lá oibre ó do scrúdú a dhéanamh
 • Seic/ordú poist ar fiú €15.00 a chur ar fáil mar tháille seirbhíse

Nuair a fhaighimid d'achomharc, athmharcálfaimid do thástáil teoirice agus cuirfimid an toradh in iúl duit laistigh de 5 lá oibre.

Is í ár bhFoireann Seirbhísí Iarrthóirí a bheidh freagrach as athmharcáil a dhéanamh ar do thástáil teoirice. Má aimsítear go raibh an mharcáil bhunaidh mícheart, déanfaimid an méid seo a leanas:

 • Deimhniú nua Tástála Teoirice Tiomána a eisiúint
 • An táille €15.00 a aisíoc