CINNTIGH GO DTUIGEANN TÚ AGUS CUIR DO THÁSTÁIL TEOIRICE OIFIGIÚIL RSA IN ÁIRITHE

CPC - Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí

Maidir leis an Tástáil Teoirice CPC Tiománaí

Chun Bus agus/nó Trucail a thiomáint ar bhonn gairmiúil ní mór* go mbeadh pas faighte agat i dTástáil Teoirice Tiomána Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail agus sa Tástáil Cás-Staidéir CPC Tiománaí a bhfuil eolas ina leith thíos, sular féidir leat iarratas a chur chuig an RSA chun do Thástáil Phraiticiúil CPC Tiománaí a dhéanamh.

Cuirfidh Tástáil an Mhodúil Bus (BMT) nó Tástáil an Mhodúil Trucaile (TMT) leis an Tástáil Teoirice iomlán Chatagóir C nó D a bheidh déanta ag an tiománaí cheana féin. Chun tástáil a chur in áirithe dhéanamh linn freisin.

*Má tá Láncheadúnas Tiomána agat a eisíodh roimh an 10 Meán Fómhair 2008 do Chatagóir D (Bus) agus roimh an 10 Meán Fómhair 2009 do Chatagóir C (Trucail) tá ‘Cearta Sealbhaithe’ agat agus tá tú i dteideal deimhniú CPC Tiománaí a fháil go huathoibríoch. Féach Aonad CPC RSA le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tástáil Teoirice CPC Tiománaí – Céim 1

Clúdaítear an CPC Tiománaí – Céim 1 i dTástáil Teoirice Tiomána Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail. Le haghaidh tuilleadh eolais agus treoracha maidir le conas na tástálacha seo a chur in áirithe, tabhair cuairt ar an roinn dar teideal Tástáil Teoirice Tiomána.

Cás-Staidéar CPC Tiománaí – Céim 2

Is é an CPC Tiománaí – Céim 2 an chéim dheireanach roimh do Thástáil Phraiticiúil Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail. San áireamh i gCéim 2 den CPC Tiománaí tá 3 Chás-Staidéar a bhaineann leis an gcatagóir feithicle ar mian leat do Dheimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí a fháil inti.

Trí Chéim Shimplí chun do Thástáil Teoirice CPC a Chur in Áirithe

Is muide an t-aon soláthraí d'ábhair oifigiúla athbhreithnithe atá faofa ag an RSA.

Using the official revision materials gives you the best chance of passing first time. You can purchase online learning portal subscriptions, books and CD-ROMs at the Prometric Store.

Please be advised that it is your responsibility to book the correct Theory Test category as this cannot be changed at the Test Centre or when sitting your Test online.

Catagóirí Breise Tástála Teoirice

Láithreacha na nIonad Tástála

There are over forty Driver Theory Test locations throughout the Republic of Ireland. You can choose a Test Centre that is most convenient to you. There is also an option to sit your Test online.

Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad – beidh tú in ann d'Ionad Tástála féin a roghnú agus féachaint ar na hamanna coinne atá ar fáil ann faoi láthair tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

Féach ar liosta iomlán de láithreacha agus seoltaí na n-ionad tástála: Léarscáil de Láithreacha Ionaid Tástála DTT (PDF, 3mb).

Tabhair faoi deara, mura dtugann tú aitheantas ceart leat nach mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh agus nach bhfaighidh tú táille do thástála ar ais.

We will only accept one of the following forms of identity (hard copy only – photocopy/pictures of ID are not acceptable):

 • Cárta Seirbhisí Poiblí (le grianghraf)
 • Passports (valid for international use only or up to maximum 24 months expired)
 • Cárta Pas Éireannach (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta, nach bhfuil caite agus atá dóigh mhaith air)
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta ó Bhallstáit AE/LEE nó ón Eilvéis
 • Irish Category B (Car) or Category A (Motorcycle) Learner Permit or Full Driving Licence (valid and in good condition – please use this official NDLS page to check the validity of your Licence or Learner Permit)

Test Category CPC Bus or Truck Case Study exam

Chomh maith leis an riachtanas aitheantais a bhfuil sonraí ina leith thuasluaite, ní mór d'iarrthóirí ar Chatagóir Tástála Bus (D) & Trucaile (C) an méid seo a leanas a thabhairt leo freisin:

 • Láncheadúnas Tiomána Éireannach reatha Chatagóir B (nó ó bhallstát AE/LEE nó ón Eilvéis)

OR

 • A current Category C or D Irish Learner Permit (if applicable)
 • A full current Category C or D Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland)(if applicable)

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur náisiúnach den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó den Eilvéis thú, nó go bhfuil cead cónaithe agat fanacht in Éirinn le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

 • Cinntigh go leanann tú na treoracha go beacht nuair a bhíonn do chuid sonraí á n-iontráil agat i rith an phróisis áirithinte.
 • Ní mór duit a chinntiú go n-úsáideann tú d'ainm iomlán mar atá le feiceáil ar d'Aitheantas nuair a bhíonn do thástáil á cur in áirithe agat.
 • Ní mór go mbeadh litriú an ainm ar an aitheantas lena bhfuil do thástáil á cur in áirithe agat cosúil leis an litriú ar d'ainm ar an Aitheantas a chuirfidh tú ar fáil san ionad tástála.
 • Ní mór do gach iarrthóir a Aitheantas a chur ar fáil le roinnt catagóirí tástála a dteastaíonn breis ID lena n-aghaidh, féach ar Chéim 3: Seiceáil Riachtanais ID
 • Má theastaíonn Cúnamh nó roghanna áiseanna teanga uait, féach ar an roinn dar teideal Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .
 • Tabhair faoi deara: Ní mór d'iarrthóirí úsáid a bhaint as seoladh in Éirinn nuair a bhíonn a scrúdú á sceidealú acu. Ní bheidh cead ag iarrthóirí a bhfuil úsáid bainte acu as seoladh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann chun a scrúdú a sceidealú tástáil a dhéanamh agus ní bhfaighidh siad a dtáille ar ais. (Chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Foghlaimeora nó Ceadúnas Tiomána Éireannach, caithfidh iarrthóirí cruthúnas ar sheoladh i bPoblacht na hÉireann a sholáthar)

Nuair a bheidh na céimeanna atá riachtanach chun do Thástáil Teoirice Tiomána a sceidealú léite go cúramach agat, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus do thástáil a chur in áirithe i bhfíor-am agus deimhniú a fháil láithreach ar an scáileán agus ar ríomhphost/i litir.

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur náisiúnach den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó den Eilvéis thú, nó go bhfuil cead cónaithe agat fanacht in Éirinn le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

What are the costs?

Driver Certificate of Professional Competency (Driver CPC) Exam NameTest Fee
CPCB (Bus Case Study)€72.00
CPCT (Truck Case Study)€72.00
Bus Module Test (BMT) €45.00
Truck Module Test (TMT) €45.00

Two ways to take your CPC Test