CINNTIGH GO DTUIGEANN TÚ AGUS CUIR DO THÁSTÁIL TEOIRICE OIFIGIÚIL RSA IN ÁIRITHE

CPC - Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí

Maidir leis an Tástáil Teoirice CPC Tiománaí

Chun Bus agus/nó Trucail a thiomáint ar bhonn gairmiúil ní mór* go mbeadh pas faighte agat i dTástáil Teoirice Tiomána Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail agus sa Tástáil Cás-Staidéir CPC Tiománaí a bhfuil eolas ina leith thíos, sular féidir leat iarratas a chur chuig an RSA chun do Thástáil Phraiticiúil CPC Tiománaí a dhéanamh.

Cuirfidh Tástáil an Mhodúil Bus (BMT) nó Tástáil an Mhodúil Trucaile (TMT) leis an Tástáil Teoirice iomlán Chatagóir C nó D a bheidh déanta ag an tiománaí cheana féin. Chun tástáil a chur in áirithe dhéanamh linn freisin.

*Má tá Láncheadúnas Tiomána agat a eisíodh roimh an 10 Meán Fómhair 2008 do Chatagóir D (Bus) agus roimh an 10 Meán Fómhair 2009 do Chatagóir C (Trucail) tá ‘Cearta Sealbhaithe’ agat agus tá tú i dteideal deimhniú CPC Tiománaí a fháil go huathoibríoch. Féach Aonad CPC RSA le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tástáil Teoirice CPC Tiománaí – Céim 1

Clúdaítear an CPC Tiománaí – Céim 1 i dTástáil Teoirice Tiomána Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail. Le haghaidh tuilleadh eolais agus treoracha maidir le conas na tástálacha seo a chur in áirithe, tabhair cuairt ar an roinn dar teideal Tástáil Teoirice Tiomána.

Cás-Staidéar CPC Tiománaí – Céim 2

Is é an CPC Tiománaí – Céim 2 an chéim dheireanach roimh do Thástáil Phraiticiúil Chatagóir D Bus agus/nó Chatagóir C Trucail. San áireamh i gCéim 2 den CPC Tiománaí tá 3 Chás-Staidéar a bhaineann leis an gcatagóir feithicle ar mian leat do Dheimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí a fháil inti.

Trí Chéim Shimplí chun do Thástáil Teoirice CPC a Chur in Áirithe

The Official Driver Theory Test Ireland Learning App for iOS and AndroidIs muide an t-aon soláthraí d'ábhair oifigiúla athbhreithnithe atá faofa ag an RSA. Using the official revision materials gives you the best chance of passing first time! You can also read more about the official Driver Theory Test Learning App.

Tabhair faoi deara, le do thoil, gurb ortsa atá an fhreagracht an chatagóir ceart um Thástáil Teoirice a chur in áirithe mar ní féidir é seo a athrú san Ionad Tástála.

Láithreacha na nIonad Tástála

Tá breis is daichead láthair ar fud Phoblacht na hÉireann inar féidir an Tástáil Teoirice Tiomána a dhéanamh. Is féidir leat an tIonad Tástála a oireann duit a roghnú.

Tabhair faoi deara nach gá go mbeadh na hamanna coinne céanna ar fáil sna hIonaid Tástála ar fad – beidh tú in ann d'Ionad Tástála féin a roghnú agus féachaint ar na hamanna coinne atá ar fáil ann faoi láthair tríd an tseirbhís áirithinte ar líne.

Féach ar liosta iomlán de láithreacha agus seoltaí na n-ionad tástála: Léarscáil de Láithreacha Ionaid Tástála DTT (PDF, 3mb).

Please note failure to bring correct identification will result in you not being able to test and you will lose your test fee. We ask that you please arrive 30 minutes ahead of your test time to allow for your check-in process.

Ní ghlacfaimid ach le ceann amháin de na cineálacha aitheantais seo a leanas (Cóip chrua amháin - níl fótachóip/pictiúir aitheantais inghlactha):

 • Cárta Seirbhisí Poiblí (le grianghraf)
 • Pas (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta amháin nó uasmhéid de dhá mhí déag as feidhm)
 • Cárta Pas Éireannach (bailí fá choinne taisteal idirnáisiúnta, nach bhfuil caite agus atá dóigh mhaith air)
 • Cárta Aitheantais Náisiúnta ó Bhallstáit AE/LEE nó ón Eilvéis
 • Ceadúnas foghlaimeora Éireannach catagóir B (Carr) nó catagóir A (Gluaisrothar) nó Láncheadúnas tiomána (bailí agus i riocht maith - bain úsáid as,le do thoil, an leathanach oifigiúil NDLS seo chun bailíocht do Cheadúnais nó Cead Foghlaimeora a sheiceáil)
 • Irish Travel Document (for more information see the Citizens Information website)
 • Current Ukraine driving licence

Test Category CPC Bus or Truck Case Study exam

Chomh maith leis an riachtanas aitheantais a bhfuil sonraí ina leith thuasluaite, ní mór d'iarrthóirí ar Chatagóir Tástála Bus (D) & Trucaile (C) an méid seo a leanas a thabhairt leo freisin:

 • A full current Category B Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)

 • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D (más infheidhme)
 • A full current Category C or D Irish Driving Licence (or one from an EU/EEA member state or Switzerland or Ukraine)(if applicable)
 • Cinntigh go leanann tú na treoracha go beacht nuair a bhíonn do chuid sonraí á n-iontráil agat i rith an phróisis áirithinte.
 • Ní mór duit a chinntiú go n-úsáideann tú d'ainm iomlán mar atá le feiceáil ar d'Aitheantas nuair a bhíonn do thástáil á cur in áirithe agat.
 • Ní mór go mbeadh litriú an ainm ar an aitheantas lena bhfuil do thástáil á cur in áirithe agat cosúil leis an litriú ar d'ainm ar an Aitheantas a chuirfidh tú ar fáil san ionad tástála.
 • Ní mór do gach iarrthóir a Aitheantas a chur ar fáil le roinnt catagóirí tástála a dteastaíonn breis ID lena n-aghaidh, féach ar Chéim 3: Seiceáil Riachtanais ID
 • Má theastaíonn Cúnamh nó roghanna áiseanna teanga uait, féach ar an roinn dar teideal Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .
 • Tabhair faoi deara: Ní mór d'iarrthóirí úsáid a bhaint as seoladh in Éirinn nuair a bhíonn a scrúdú á sceidealú acu. Ní bheidh cead ag iarrthóirí a bhfuil úsáid bainte acu as seoladh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann chun a scrúdú a sceidealú tástáil a dhéanamh agus ní bhfaighidh siad a dtáille ar ais. (Chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Foghlaimeora nó Ceadúnas Tiomána Éireannach, caithfidh iarrthóirí cruthúnas ar sheoladh i bPoblacht na hÉireann a sholáthar)

Nuair a bheidh na céimeanna atá riachtanach chun do Thástáil Teoirice Tiomána a sceidealú léite go cúramach agat, féadfaidh tú leanúint ar aghaidh agus do thástáil a chur in áirithe i bhfíor-am agus deimhniú a fháil láithreach ar an scáileán agus ar ríomhphost/i litir.

Riachtanas cead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána:

Ní mór duit a bheith in ann a chruthú gur náisiúnach den Aontas Eorpach, den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nó den Eilvéis thú, nó go bhfuil cead cónaithe agat fanacht in Éirinn le bheith incháilithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Léigh liosta iomlán na ndoiciméad ar féidir glacadh leo mar fhianaise ar chead cónaithe chun iarratas a dhéanamh ar cheadúnas foghlaimeora nó ceadúnas tiomána.

Cad iad na costais?

Deimhniú um Inniúlacht Ghairmiúil an Tiomána (CPC Tiománaithe) Ainm an ScrúdaitheTáille Tástála
CPCB (Cás-Staidéar Bus)€72.00
CPCT (Cás-Staidéar Trucail)€72.00
Tástáil Mhodúil Bus (BMT) €45.00
Tástáil Mhodúil Trucaile (TMT) €45.00

Cuir do Thástáil CPC in Áirithe