Aimsigh an tIonad Tástála is gaire duit

Láithreacha na nIonad Tástála

Aimsigh and Lárionad Tástála is gaire duit 

Tá breis is daichead ionad Tástála Teoirice Tiomána ar fud Phoblacht na hÉireann.

Le linn do phróiseas áirthinte, is féidir leat Ionad Tástála a roghnú is áisiúla.

Co. Cheatharlach

 • Ionad Tástála Cheatharlach, Aonad 4 Teach Centaur, Sráid San Eoin, Ceatharlach, R93 V5R3

Co. Chabháin

 • Ionad Tástála an Chabháin, Aonad B6 Urlár na Talún, Páirc Ghnó Chorlurgan, An Cabhán, H12 DP86

Co. an Chláir

 • Ennis Test Centre, Cornmarket Street, Ennis V95 P76E

Co. Chorcaí

 • Ionad Tástála an Rátha, An Phríomhshráid, An Ráth, P56 X443
 • Ionad Tástála Chorcaí, Aonad 2, Na Stáblaí, Sráid Alfred, Cathair Chorcaí, T23 NW62
 • Ionad Tástála Mhaigh Chromtha, Glenview Motors, Ard na Croise, Cluain Droichead, P12 TX88
 • Ionad Tástála an Sciobairín, 67 An tSráid Thuaidh, P81 XR90
 • Ionad Tástála Eochaill, Cúirt na Mílaoise, Poll and tSionnaigh, P36 E864

Co. Dhún na nGall

 • Ionad Tástála Dhún na nGall, Aonad 5, Carrchlós na Príomhshráide, An Phríomhshráid, Baile Dhún na nGall, F94 YH34
 • Ionad Tástála Leitir Ceanainn, An Chéad Urlár, 10-12 An Phríomhshráid Uachtarach, Leitir Ceanainn, F92 HR9W

Co. Átha Cliath

 • Ionad Tástála Bhaile Bhlainséir, Aonad 1, Ionad Gnó Bhaile Bhlainséir, Bóthar Chluain Saileach, Baile Bhlainséir, D15 XW56
 • Santry Test Centre, Unit 223 Omni Park Shopping Centre, Santry, D09 Y67P
 • Ionad Tástála Bhaile Átha Cliath, Urlár na Talún, Teach La Touche, An Custaim
  Duga Tí, Baile Átha Cliath, D01 R5P3
 • Ionad Tástála Bhaile Átha Cliath Theas, Aonad 307 & 308 Leibhéal 3, Ionad Siopadóireachta Dhún Laoghaire, A96 PW84

Co. na Gaillimhe

 • Ionad Tástála na Gaillimhe, 43 Sráid Forster, Cathair na Gaillimhe, H91 R68N

Co. Chiarraí

 • Ionad Tástála Chill Áirne, 1 Bohereen Na Goun, An tSráid Nua, Cill Áirne, V93 C2VC
 • Ionad Tástála Thrá Lí, Aonad 4, Cathair Danann, An Cuarbhóthar Thuaidh, Trá Lí, V92 W303

Co. Chill Dara

 • Ionad Tástála an Náis, Spring Garden Lodge, Bóthar na Solláin, An Nás, W91 E3CE

Co. Chill Chainnigh

 • Ionad Tástála Chill Chainnigh, Aonad 6 Geata Eoin, Bóthar Chaisleán an Chomair, R95 PN88

Co. Laoise

 • Ionad Tástála Phort Laoise, Aonad 2, Páirc Ghnó Kea Lew, Bóthar Mhaighean Rátha, Port Laoise, R32 W0DT

Co. Liatroma

 • Carrick-on-Shannon Test Centre, 1st Floor, Mercantile Plaza, Carrick-on-Shannon N41 RC62

Co. Luimnigh

 • Ionad Tástála Mhainistir na Féile, Sráid na hEaglaise, Mainistir na Féile, V94 A504
 • Limerick Test Centre, Glenlara House, Mount Kenneth Place, Limerick V94 AC97

Co. an Longfoirt

 • Office 1 First Floor, Longford Centre N39 K8E8

Co. Lú.

 • Ionad Tástála Dhroichead Átha, Oifig 2 Foirgneamh Cúinne, Sráid an Doire, Droichead Átha, A92 F803
 • Ionad Tástála Dhún Dealgan, 2ú hUrlár, Bloc 2 Páirc Ghnó Cois na Cé, Sráid an Mhuilinn, Dún Dealgan, A91 N26Y

Co. Mhaigh Eo

 • Ionad Tástála Bhéal an Átha, Bury Central, Lána an Mhargaidh, Béal an Átha, F26 XN99
 • Unit 9, Market Lane, Bridge Street, Westport N39 K8E8

Co. na Mí

 • Ionad Tástála na hUaimhe, 4 Sráid an Iarnróid, An Uaimh, C15 DK64

Co. Mhuineacháin

 • Ionad Tástála Mhuineacháin, Iar-Áitreabh an Choiste Gairmoideachais, Sráid Dawson, Muineachán, H81 KT53

Co. Uíbh Fhailí

 • Ionad Tástála Thulach Mhór, Aonad 14, An Meal, Sráid Cholaim Chille, Tulach Mhór, R35 X7X9

Co. Ros Comáin

 • Ionad Tástála an Chaisleáin Riabhaigh, An Phríomhshráid, An Caisleán Riabhach, F45 RK49

Co. Shligigh

 • Lár an Bhaile Thiar, Sráid an Droichid, Sligeach, F91 PTX8

Co. Thiobraid Árann

 • Ionad Tástála Chluain Meala, 1ú Urlár, Banc Uladh, 19 Sráid Uí Chonaill, Cluain Meala, E91 T6K0
 • Ionad Tástála an Aonaigh, 94A Sráid Airgid, An tAonach, E45 Y542

Co. Phort Láirge

 • Ionad Tástála Phort Láirge, An Atrium, Geata Maritana, Sráid Cheanada, X91 TH63

Co. na hIarmhí

 • Ionad Tástála Bhaile Átha Luain, 15 Sráid Chonnacht, Baile Átha Luain, N37 X2K4
 • Ionad Tástála an Mhuilinn gCearr, Aonad 4, Sráid an Chaisleáin, An Muileann gCearr, N91 ET38

Co. Loch Garman

 • Cúirt an Phiarsaigh, Cé Phóil, Loch Garman, Y35 K125

Co. Chill Mhantáin

 • Urlár na Talún, Halla Wentworth, Plás Wentworth, Cill Mhantáin, A67 PX27

Tabhair faoi deara: d'fhéadfadh go n-athróidh na hamanna coinní atá ar fáil idir Ionaid Tástála - beidh tú in ann d'Ionad Tástála a roghnú agus amanna na gcoinní reatha a fheiceáil nuair a dhéanfaidh tú do choinne a chur in áirithe Tástáil Teoirice Tiomána.

Íoslódáil léarscáil na nIonad tástála

Féach ar leagan léarscáile de na láithreacha Ionaid Tástála: Léarscáil de Láithreacha Ionaid Tástála DTT (PDF, 3mb).

An dteastaíonn cúnamh uait?

Má theastaíonn cúnamh uait nó roghanna saoráidí teanga déan tagairt le do thoil dár Cúnamh/Tacaíocht Lá na Tástála .