DO PHRÍOBHÁIDEACHAS AGUS SONRAÍ

Fógra Príobháideachais Thástáil Teoirice ADI - Ní Thugaim Cead

theory-test-ireland-adi-approved-driving-instructors-logo

Fógra Príobháideachais Thástáil Teoirice ADI

Níl cead tugtha - céard a tharlaíonn anois?

Mura gcomhaontaíonn tú le do shonraí a bheith á mbailiú agus á bpróiseáil ag Prometric Ireland, thar ceann an RSA, ní féidir linn tú a chlárú agus coinne a sceidealú do Scrúdú Teoirice an Teagascóra Tiomána Faofa.

Scrúdú Teoirice an Teagascóra Tiomána Faofa

Is riachtanas dlíthiúil Éireannach é Scrúdú Teoirice an Teagascóra Tiomána Faofa, scrúdú nach mór a dhéanamh sular féidir an Ceadúnas ADI cuí a fháil.

Déan Teagmháil le Prometric

Má tá ceist ar leith nó ábhar ar leith ag déanamh imní díot maidir le cleachtais bailithe agus próiseála sonraí Prometric Ireland déan teagmháil le DataProtectionManager@Prometric.com.