DO PHRÍOBHÁIDEACHAS AGUS SONRAÍ

Driver CPC Theory Test Privacy Notice - No Consent

theory-test-ireland-cpc-logo-400

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice CPC Tiománaí

Níl cead tugtha - céard a tharlaíonn anois?

Mura gcomhaontaíonn tú le do shonraí a bheith á mbailiú agus á bpróiseáil ag Prometric Ireland, thar ceann an RSA, ní féidir linn tú a chlárú agus coinne a sceidealú don Scrúdú Tástála Teoirice CPC Tiománaí.

An Scrúdú Tástála Teoirice CPC Tiománaí

Is riachtanas dlíthiúil Éireannach é an Scrúdú Tástála Teoirice CPC Tiománaí, scrúdú nach mór a dhéanamh sular féidir an ceadúnas tiomána cuí a fháil.

Déan Teagmháil le Prometric

Má tá ceist ar leith nó ábhar ar leith ag déanamh imní díot maidir le cleachtais bailithe agus próiseála sonraí Prometric Ireland déan teagmháil le DataProtectionManager@Prometric.com.