Take your Driver Theory Test at a Test Centre

Driver Theory Test: Bus or Truck - Local Test Centre

Driver Theory Test: Bus or Truck - Local Test Centre

Driver Theory Test: Bus or Truck

By submitting the “Tugaim cead” tick box at the bottom of this page, you acknowledge that you understand and agree to the collection and processing of personal information relating to you as described in this Notice by Prometric Ireland who deliver the Driver Theory Test Service on behalf of the Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).

Mura dtuigeann tú nó mura gcomhaontaíonn tú lena bhfuil cur síos déanta air san Fhógra seo, ní fhéadfaidh tú leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas sceidealaithe. Déan teagmháil le Prometric (Ireland) sa chás seo.

Nochtadh & Cead Príobháideachais Sonraí Pearsanta

Nuair a bhíonn Seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána á reáchtáil ag Prometric (Ireland), glactar go dáiríre le cosaint do shonraí agus d'fhaisnéis phearsanta, agus déantar cinnte de go dtuigeann tú conas agus cén fáth a bhfuil do shonraí agus d'fhaisnéis á bpróiseáil.

Is é an RSA rialaitheoir sonraí na sonraí pearsanta seo. Ní dhéanann Prometric (Ireland), mar phróiseálaí sonraí don RSA, ach do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil chun críocha tusa a chlárú agus a sceidealú do thástáil, an tástáil sin a riar, agus na torthaí a phróiseáil.

Ní úsáidfidh Prometric (Ireland) nó an RSA, ag tráth ar bith, d'fhaisnéis phearsanta chun críoch ar bith eile gan cead a fháil uait. Cuirfear d'fhaisnéis phearsanta, torthaí do thástála san áireamh, ar fáil don RSA chun críocha scór, deimhniú, nó leasanna eile a chur ar fáil duit nuair a bhíonn iarratais ar cheadúnas tiomána á ndéanamh agat amach anseo.

Féadfaidh an RSA an fhaisnéis phearsanta seo a chur ar fáil do thríú páirtithe eile a chuireann seirbhísí ar fáil don RSA i ndáil le ceadúnú tiománaithe.

Féadfaidh Prometric (Ireland) cuideachtaí nó daoine eile a fhostú chun feidhmeanna a dhéanamh ar a shon. Éilítear ar ár bhfostaithe, gníomhairí agus conraitheoirí a bhfuil rochtain acu ar shonraí agus ar fhaisnéis phearsanta an fhaisnéis a chosaint ar shlí atá comhsheasmhach le hoibleagáidí Prometric (Ireland) don RSA agus i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus lorgaímid dearbhuithe ó thríú páirtithe den sórt sin go mbeidh an leibhéal céanna de chosaint príobháideachais á chur ar fáil acu mar atá á éileamh ag Prometric (Ireland) agus a bhfuil Prometric (Ireland) ag cloí leis.

Ní aistrímid faisnéis go dtí tríú páirtithe nach bhfuil baint acu le próiseáil sonraí chun críocha na Tástála Teoirice Tiomána nó Ceadúnú Tiománaithe.

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad a bhailítear san AE laistigh dár n-ionad sonraí slán atá suite i mBaile Átha Cliath, agus coimeádtar na sonraí ar feadh tréimhse dhá bhliain de réir riachtanais dlí agus chonarthacha.

Nuair atá cead tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil agus nuair atá sonraí pearsanta curtha ar fáil agat, tá na cearta agat chun rochtana, teorainn a chur le húsáid, nó aon mhíchruinneas a cheartú, nó aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leatsa atá inár seilbh, thar ceann an RSA, a scriosadh trí theagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland). Má shíleann tú nach bhfuiltear ag seasamh leis na cearta roimhe seo tá an ceart agat gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta na hÉireann.

  • Tabhair faoi deara, amhail ón 3 Meán Fómhair 2018, go mbeidh íomhánna de na hiarrthóirí ar fad á ngabháil againn ag an bpointe seiceála isteach nuair a bhíonn Tástáil Teoirice Tiomána á déanamh.
  • Tá an íomhá seo á bailiú thar ceann an RSA agus cabhróidh sí chun aitheantas iarrthóra a fhíorú, mífhaisnéis iarrthóra a chosc agus a chinntiú go leanann clár tástála an RSA le seirbhís atá ar ardchaighdeán agus slán a chur ar fáil.
  • Tabhair faoi deara go bhfuil gach íomhá á stóráil go slán laistigh dár nIonad Sonraí AE agus nach bhfuil na híomhánna á gcomhroinnt ach leis an RSA.

Tá bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta riachtanach chun tástáil a riar duit, agus ní féidir le Prometric (Ireland) tú a chlárú do thástáil mura gcomhaontaíonn tú le sonraí pearsanta a bheith á mbailiú agus le faisnéis a bheith á próiseáil ag Prometric (Ireland).

Beidh ort teagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland) mura gcomhaontaíonn tú le bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta.

I acknowledge that by clicking “Yes I consent” in the booking form below that I am expressly consenting to the collection and processing of my personal data, as described in the Driver Theory Test Privacy Notice and that such consent is effective until and unless I affirmatively withdraw that consent. Please note that withdrawal of consent will not affect the lawfulness of any processing that occurred prior to such withdrawal.

Book your Test

Glacaimid le ceann de na foirmeacha aitheantais a leanas amháin. Léirigh cén sort aitheantais a mbeidh tú á taispeáint le do thoil:

Please note failure to register using the correct PPSN number will result in the test result being deemed invalid. Please ensure that the PPSN you enter is correct and is registered to the candidate taking the test.

Important information regarding Coronavirus COVID-19:
  1. I have a confirmed current case of COVID-19 or,
  2. I am a close contact of a confirmed or suspected case of COVID-19 or,
  3. I am experiencing signs or symptoms of COVID19 or,
  4. I have been advised by the HSE or medical professional to self-isolate or,
  5. I am currently feeling unwell.
  6. I understand that I need to bring and wear a mask or face covering in the Driver Theory Test Centre at all times (all exceptions to this need to be booked via 0818 606 106).

An gceadaíonn tú bailiú, próiseáil, úsáid agus stóráil do Shonraí agus d'Fhaisnéis Phearsanta?