DO PHRÍOBHÁIDEACHAS AGUS SONRAÍ

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice Tiomána - Níl Cead Tugtha

theory-test-ireland-dtt-logo-220

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice Tiomána

Níl cead tugtha - céard a tharlaíonn anois?

Mura gcomhaontaíonn tú le do shonraí a bheith á mbailiú agus á bpróiseáil ag Prometric Ireland, thar ceann an RSA, ní féidir linn tú a chlárú agus coinne a sceidealú don Scrúdú Teoirice Tiomána.

An Scrúdú Teoirice Tiomána

Is riachtanas dlíthiúil Éireannach é an Scrúdú Teoirice Tiomána, scrúdú nach mór a dhéanamh sular féidir an ceadúnas tiomána cuí a fháil.

Déan Teagmháil le Prometric

Má tá ceisteanna nó imní ar leith agat faoi chleachtais bhailiúcháin agus phróiseála sonraí Prometric Ireland déan teagmháil linn trí mheán an chláir Tairseach Príobháideachta Sonraí Prometric.