Tástáil Teoirice Tiomána Oifigiúil an RSA

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice ESDS - Ní Thugaim Cead

theory-test-ireland-esds-logo

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice ESDS

Níl cead tugtha - céard a tharlaíonn anois?

Mura gcomhaontaíonn tú le do shonraí a bheith á mbailiú agus á bpróiseáil ag Prometric Ireland, thar ceann an RSA, ní féidir linn tú a chlárú agus coinne a sceidealú don Scrúdú Teoirice Tiomána.

An Scrúdú Teoirice Tiomána

Is riachtanas dlíthiúil Éireannach é an Scrúdú Teoirice Tiomána, scrúdú nach mór a dhéanamh sular féidir an ceadúnas tiomána cuí a fháil.

Déan Teagmháil le Prometric

Má tá ceist ar leith nó ábhar ar leith ag déanamh imní díot maidir le cleachtais bailithe agus próiseála sonraí Prometric Ireland déan teagmháil le DataProtectionManager@Prometric.com.