Cé atá i mbun seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána a reáchtáil?

Tá seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána Oifigiúil á reáchtáil ag Prometric Ireland Ltd. thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.