Déan do Thástáil Teoirice CPC Tiománaithe ag Ionad Tástála

Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe - Ionad Tástála Aitiúil

Driver CPC Local Test Centre - Privacy Notice

Tástáil Teoirice CPC Tiománaí

Trí chur isteach an “Tugaim cead” tic ag bun an leathanaigh seo, admhaíonn tú go dtuigeann tú agus go n-aontaíonn tú le bailiú agus próiseáil faisnéise pearsanta a bhaineann leat mar a thuairiscítear san Fhógra seo ag Prometric Ireland a sheachadann an tSeirbhís Tástála Teoirice Tiomána ar son Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).

Mura dtuigeann tú nó mura gcomhaontaíonn tú lena bhfuil cur síos déanta air san Fhógra seo, ní fhéadfaidh tú leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas sceidealaithe. Déan teagmháil le Prometric (Ireland) sa chás seo.

Nochtadh & Cead Príobháideachais Sonraí Pearsanta

Nuair a bhíonn Seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána á reáchtáil ag Prometric (Ireland), glactar go dáiríre le cosaint do shonraí agus d'fhaisnéis phearsanta, agus déantar cinnte de go dtuigeann tú conas agus cén fáth a bhfuil do shonraí agus d'fhaisnéis á bpróiseáil.

Is é an RSA rialaitheoir sonraí na sonraí pearsanta seo. Ní dhéanann Prometric (Ireland), mar phróiseálaí sonraí don RSA, ach do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil chun críocha tusa a chlárú agus a sceidealú do thástáil, an tástáil sin a riar, agus na torthaí a phróiseáil.

Ní úsáidfidh Prometric (Ireland) nó an RSA, ag tráth ar bith, d'fhaisnéis phearsanta chun críoch ar bith eile gan cead a fháil uait. Cuirfear d'fhaisnéis phearsanta, torthaí do thástála san áireamh, ar fáil don RSA chun críocha scór, deimhniú, nó leasanna eile a chur ar fáil duit nuair a bhíonn iarratais ar cheadúnas tiomána á ndéanamh agat amach anseo.

Féadfaidh an RSA an fhaisnéis phearsanta seo a chur ar fáil do thríú páirtithe eile a chuireann seirbhísí ar fáil don RSA i ndáil le ceadúnú tiománaithe.

Féadfaidh Prometric (Ireland) cuideachtaí nó daoine eile a fhostú chun feidhmeanna a dhéanamh ar a shon. Éilítear ar ár bhfostaithe, gníomhairí agus conraitheoirí a bhfuil rochtain acu ar shonraí agus ar fhaisnéis phearsanta an fhaisnéis a chosaint ar shlí atá comhsheasmhach le hoibleagáidí Prometric (Ireland) don RSA agus i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus lorgaímid dearbhuithe ó thríú páirtithe den sórt sin go mbeidh an leibhéal céanna de chosaint príobháideachais á chur ar fáil acu mar atá á éileamh ag Prometric (Ireland) agus a bhfuil Prometric (Ireland) ag cloí leis.

Ní aistrímid faisnéis go dtí tríú páirtithe nach bhfuil baint acu le próiseáil sonraí chun críocha na Tástála Teoirice Tiomána nó Ceadúnú Tiománaithe.

All personal data collected is stored in the EU, and is retained for a period of two years per legal and contractual requirements.

Nuair atá cead tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil agus nuair atá sonraí pearsanta curtha ar fáil agat, tá na cearta agat chun rochtana, teorainn a chur le húsáid, nó aon mhíchruinneas a cheartú, nó aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leatsa atá inár seilbh, thar ceann an RSA, a scriosadh trí theagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland). Má shíleann tú nach bhfuiltear ag seasamh leis na cearta roimhe seo tá an ceart agat gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta na hÉireann.

  • Tabhair faoi deara, amhail ón 3 Meán Fómhair 2018, go mbeidh íomhánna de na hiarrthóirí ar fad á ngabháil againn ag an bpointe seiceála isteach nuair a bhíonn Tástáil Teoirice Tiomána á déanamh.
  • Tá an íomhá seo á bailiú thar ceann an RSA agus cabhróidh sí chun aitheantas iarrthóra a fhíorú, mífhaisnéis iarrthóra a chosc agus a chinntiú go leanann clár tástála an RSA le seirbhís atá ar ardchaighdeán agus slán a chur ar fáil.
  • Tabhair faoi deara go bhfuil gach íomhá á stóráil go slán laistigh dár nIonad Sonraí AE agus nach bhfuil na híomhánna á gcomhroinnt ach leis an RSA.

Tá bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta riachtanach chun tástáil a riar duit, agus ní féidir le Prometric (Ireland) tú a chlárú do thástáil mura gcomhaontaíonn tú le sonraí pearsanta a bheith á mbailiú agus le faisnéis a bheith á próiseáil ag Prometric (Ireland).

Beidh ort teagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland) mura gcomhaontaíonn tú le bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta.

Admhaím trí chliceáil ar ''Sea toilím'' san fhoirm áirithinte thíos go bhfuilim ag toiliú go sainráite le bailiú agus próiseáil mo shonraí pearsanta, mar a shonraítear i bhFógra Príobháideachta na Tástála Teoirice Tiomána agus go bhfuil an toiliú sin in éifeacht go dtí agus mura dtugaim go dearfach an toiliú sin a tharraingt siar. Tabhair faoi deara le do thoil nach ndéanfaidh tarraingt siar toiliú difear do dhlíthiúlacht aon phróiseáil a tharla roimh an tarraingt siar sin.

Your Consent


An gceadaíonn tú bailiú, próiseáil, úsáid agus stóráil do Shonraí agus d'Fhaisnéis Phearsanta?