DO PHRÍOBHÁIDEACHAS AGUS SONRAÍ

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice CPC Tiománaí

theory-test-ireland-cpc-logo-400

Fógra Príobháideachais na Tástála Teoirice CPC Tiománaí

Fógra Príobháideachais Sonraí

Trí chliceáil ar an gcnaipe “Tugaim cead” ag bun an leathanaigh seo, admhaíonn tú go dtuigeann tú agus go gcomhaontaíonn tú le bailiú agus próiseáil faisnéis phearsanta a bhaineann leat mar a bhfuil cur síos déanta air san Fhógra seo ag Prometric Ireland a reáchtálann Seirbhís Tástála Teoirice an Deimhnithe um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí thar ceann an Údaráis um Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA).

Mura dtuigeann tú nó mura gcomhaontaíonn tú lena bhfuil cur síos déanta air san Fhógra seo, ní fhéadfaidh tú leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas sceidealaithe. Déan teagmháil le Prometric (Ireland) sa chás seo.

Nochtadh & Cead Príobháideachais Sonraí Pearsanta

Nuair a bhíonn Seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána á reáchtáil ag Prometric (Ireland), glactar go dáiríre le cosaint do shonraí agus d'fhaisnéis phearsanta, agus déantar cinnte de go dtuigeann tú conas agus cén fáth a bhfuil do shonraí agus d'fhaisnéis á bpróiseáil.

Is é an RSA rialaitheoir sonraí na sonraí pearsanta seo. Ní dhéanann Prometric (Ireland), mar phróiseálaí sonraí don RSA, ach do chuid faisnéise pearsanta a phróiseáil chun críocha tusa a chlárú agus a sceidealú do thástáil, an tástáil sin a riar, agus na torthaí a phróiseáil.

Ní úsáidfidh Prometric (Ireland) nó an RSA, ag tráth ar bith, d'fhaisnéis phearsanta chun críoch ar bith eile gan cead a fháil uait. Cuirfear d'fhaisnéis phearsanta, torthaí do thástála san áireamh, ar fáil don RSA chun críocha scór, deimhniú, nó leasanna eile a chur ar fáil duit nuair a bhíonn iarratais ar cheadúnas tiomána á ndéanamh agat amach anseo.

Féadfaidh an RSA an fhaisnéis phearsanta seo a chur ar fáil do thríú páirtithe eile a chuireann seirbhísí ar fáil don RSA i ndáil le ceadúnú tiománaithe.

Féadfaidh Prometric (Ireland) cuideachtaí nó daoine eile a fhostú chun feidhmeanna a dhéanamh ar a shon. Éilítear ar ár bhfostaithe, gníomhairí agus conraitheoirí a bhfuil rochtain acu ar shonraí agus ar fhaisnéis phearsanta an fhaisnéis a chosaint ar shlí atá comhsheasmhach le hoibleagáidí Prometric (Ireland) don RSA agus i gcomhréir leis an dlí is infheidhme agus lorgaímid dearbhuithe ó thríú páirtithe den sórt sin go mbeidh an leibhéal céanna de chosaint príobháideachais á chur ar fáil acu mar atá á éileamh ag Prometric (Ireland) agus a bhfuil Prometric (Ireland) ag cloí leis.

Ní aistrímid faisnéis go dtí tríú páirtithe nach bhfuil baint acu le próiseáil sonraí chun críocha na Tástála Teoirice ESDS nó Ceadúnú Tiománaithe.

Stóráiltear na sonraí pearsanta ar fad a bhailítear san AE laistigh dár n-ionad sonraí slán atá suite i mBaile Átha Cliath, agus coimeádtar na sonraí ar feadh tréimhse dhá bhliain de réir riachtanais dlí agus chonarthacha.

Nuair atá cead tugtha agat do shonraí pearsanta a phróiseáil agus nuair atá sonraí pearsanta curtha ar fáil agat, tá na cearta agat chun rochtana, teorainn a chur le húsáid, nó aon mhíchruinneas a cheartú, nó aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leatsa atá inár seilbh, thar ceann an RSA, a scriosadh trí theagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland). Má shíleann tú nach bhfuiltear ag seasamh leis na cearta roimhe seo tá an ceart agat gearán a thaisceadh le húdarás maoirseachta na hÉireann.

  • Tabhair faoi deara, amhail ón 3 Meán Fómhair 2018, go mbeidh íomhánna de na hiarrthóirí ar fad á ngabháil againn ag an bpointe seiceála isteach nuair a bhíonn Tástáil Teoirice an Deimhnithe um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí á déanamh.
  • Tá an íomhá seo á bailiú thar ceann an RSA agus cabhróidh sí chun aitheantas iarrthóra a fhíorú, mífhaisnéis iarrthóra a chosc agus a chinntiú go leanann clár tástála an RSA le seirbhís atá ar ardchaighdeán agus slán a chur ar fáil.
  • Tabhair faoi deara go bhfuil gach íomhá á stóráil go slán laistigh dár nIonad Sonraí AE agus nach bhfuil na híomhánna á gcomhroinnt ach leis an RSA.

Tá bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta riachtanach chun tástáil a riar duit, agus ní féidir le Prometric (Ireland) tú a chlárú do thástáil mura gcomhaontaíonn tú le sonraí pearsanta a bheith á mbailiú agus le faisnéis a bheith á próiseáil ag Prometric (Ireland).

Beidh ort teagmháil a dhéanamh le Prometric (Ireland) mura gcomhaontaíonn tú le bailiú, aistriú, próiseáil, úsáid agus stóráil do chuid sonraí pearsanta.

Admhaím trí “Tugaim cead” a chliceáil thíos go dtugaim cead sainráite do bhailiú agus do phróiseáil mo shonraí pearsanta, mar a bhfuil cur síos déanta air i bhFógra Príobháideachais Thástáil Teoirice an Deimhnithe um Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaí agus go bhfuil éifeacht le cead den sórt sin go dtí, agus ach amháin sa chás, go ndéanaim an cead sin a tharraingt siar go dearfach. Tabhair faoi deara nach ndéanfaidh tarraingt siar ceada difear do dhlíthiúlacht aon phróiseáil a tharla roimh tharraingt siar den sórt sin.

An gceadaíonn tú bailiú, próiseáil, úsáid agus stóráil do Shonraí agus d'Fhaisnéis Phearsanta?

I confirm I am at least 16 years of age, or that I am the parent or guardian of the data subject and/or the exam candidate and that I am authorised to make the consent election required below regarding the collection and processing of personal data.